Příjímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2017/2018

Informace pro uchazeče.

Obecné podmínky přijímací zkoušky na Univerzitu Karlovu v Praze v roce 2017/2018 zde.

Dotazy ohledně obecných informací k přijímacímu řízení na Filozofickou fakultu na tel. +420 221 619 330, 333, 435 nebo na prijimacky@ff.cuni.cz.

Dotazy k přijímacímu řízení na obor Jihovýchodoevropská studia na tel. +420 221 619 266 nebo na kjbs@ff.cuni.cz. Obracet se můžete také na garantku přijímacího řízení Katedry jihoslovanských a balkanistických studií, Mgr. Helenu Stranjik, helena.stranjik@ff.cuni.cz.

Přihlášky na bakalářské studium: do 28. 2. 2017

Přihlášky na magisterské navazující studium: do 31. 3. 2017

Řádný termín konání bakalářských přijímacích zkoušek: 5. 6. 2017

Řádný termín konání magisterských přijímacích zkoušek: 6. 6. 2017

Náhradní termín konání bc. a Mgr. přijímacího řízení: 22. 6. 2017

Nestihli jste si včas podat přihlášku do studia nebo jste neuspěli u přijímacího řízení v červnu? Pro bakalářský a magisterský obor Jihovýchodoevropská studia bylo vypsáno také dodatečné přijímací řízení, které proběhne v září 2017. Více informací na http://www.ff.cuni.cz/2017/05/dodatecne-prijimaci-rizeni-pro-ak-rok-20172018/

Lhůta pro podávání přihlášek: do 28. 8. 2017.
Řádný termín konání přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.

OBOR JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

  1. prezenční forma/3-letá standardní doba, jednooborové a dvouoborové bakalářské studium
  2. prezenční forma/2-letá standardní doba, jednooborové a dvouoborové navazující magisterské studium

Bakalářský studijní obor Jihovýchodoevropská studia lze kombinovat s bakalářskými studijními obory vypisovanými na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v souladu s podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 a rovněž s bakalářským studijním oborem Pravoslavná teologie, realizovaným na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V případě zájmu o studium bakalářské kombinace Pravoslavná teologie – Jihovýchodoevropská studia uchazeč podává přihlášku ke studiu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V rámci oboru JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA si můžete vybrat ze studia šesti profilových jazyků:

ALBÁNSKÝ JAZYK

BULHARSKÝ JAZYK

CHORVATSKÝ JAZYK

SLOVINSKÝ JAZYK

SRBSKÝ JAZYK

RUMUNSKÝ JAZYK

V akademickém roce 2017/2018 se otevírají v bakalářském cyklu tři jazykové specializace: chorvatština, slovinština a albánština (v roce 2018/19 to budou srbština, bulharština a rumunština), v magisterském cyklu je možný výběr ze všech šesti výše uvedených profilových jazyků.

Průběh přijímacího řízení

 

Průběh přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia obsahuje popis průběhu zkoušky (písemné i ústní) a informace o dalších požadavcích na našeho uchazeče.

Průběh přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Jihovýchodovropská studia

Průběh přijímacího řízení

Struktura ústní zkoušky:

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního oboru Jihovýchodoevropská studia

Průběh přijímacího řízení

Struktura ústní zkoušky

Úvod > Uchazeč > Příjímací řízení