Příjímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2018/2019

Informace pro uchazeče.

Obecné podmínky přijímací zkoušky na Univerzitu Karlovu v Praze v roce 2018/2019 zde.

S dotazy ohledně obecných informací k přijímacímu řízení na Filozofickou fakultu se obracejte na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů na tel. +420 221 619 330, 333, 435 nebo na prijimacky@ff.cuni.cz.

Dotazy k přijímacímu řízení na obor Jihovýchodoevropská studia na tel. +420 221 619 266 nebo na kjbs@ff.cuni.cz. Obracet se můžete také na garantku přijímacího řízení Katedry jihoslovanských a balkanistických studií, dr. Helenu Stranjik, helena.stranjik@ff.cuni.cz.

Přihlášky na bakalářské studium: do 28. 2. 2018

Přihlášky na magisterské navazující studium: do 31. 3. 2018

Termín konání bakalářského přijímacího řízení: červen 2018

Termín konání magisterského přijímacího řízení: červen 2018

Přihlášky na bakalářské a magisterské dodatečné přijímací řízení: srpen 2018

Termín konání bakalářského a magisterského dodatečného přijímacího řízení: září 2018

OBOR JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

  1. prezenční forma/3-letá standardní doba, jednooborové a dvouoborové bakalářské studium
  2. prezenční forma/2-letá standardní doba, jednooborové a dvouoborové navazující magisterské studium

Bakalářský studijní obor Jihovýchodoevropská studia lze kombinovat s bakalářskými studijními obory vypisovanými na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v souladu s podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 a rovněž s bakalářským studijním oborem Pravoslavná teologie, realizovaným na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V případě zájmu o studium bakalářské kombinace Pravoslavná teologie – Jihovýchodoevropská studia uchazeč podává přihlášku ke studiu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V rámci oboru JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA si můžete vybrat ze studia šesti profilových jazyků:

ALBÁNSKÝ JAZYK

BULHARSKÝ JAZYK

CHORVATSKÝ JAZYK

RUMUNSKÝ JAZYK

SLOVINSKÝ JAZYK

SRBSKÝ JAZYK

 

V akademickém roce 2018/2019 se otevírají v bakalářském cyklu tři jazykové specializace: bulharština, rumunština a srbština (v roce 2019/20 se otevřou albánština, chorvatština a slovinština), v magisterském cyklu je možný výběr ze všech šesti výše uvedených profilových jazyků.

Průběh přijímacího řízení

 

Průběh přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia obsahuje popis průběhu zkoušky (písemné i ústní) a informace o dalších požadavcích na našeho uchazeče.

Průběh přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Jihovýchodovropská studia

Průběh přijímacího řízení

Struktura ústní zkoušky:

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního oboru Jihovýchodoevropská studia

Průběh přijímacího řízení

Struktura ústní zkoušky

Úvod > Uchazeč > Příjímací řízení