Kontakt

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Adresa: Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

Tel/fax. sekretariátu: +420 221 619 266*

* na tomto čísle jsme k zastižení v úředních hodinách sekretariátu, volejte prosím výhradně v úředních hodinách, mimo úřední hodiny doporučujeme komunikaci prostřednictním emailu

E-mail: kjbs@ff.cuni.cz

SEKRETARIÁT:

Mgr. Dajana Vasiljevićová

místnost č. 309 (hlavní budova FF UK, 3. patro)

E-mail: dajana.vasiljevicova@ff.cuni.cz

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU  DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN:

ČERVENEC:

úterý 9:00 12:00

čtvrtek 9:00 – 12:00

SRPEN:

1.8. 9:00 12:00

3.8. 9:00 12:00

8.8. 9:00 13:00 (PRODLOUŽENÉ ÚŘEDNÍ HODINY Z DŮVODU ODEVZDÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ)

9.8. 9:00 11:00

24.8. 9:00 12:00

29.8 9:00 – 12:00

31.8 9:00 12:00

UPOZORŇUJEME, ŽE V TERMÍNU OD 10.-22. 8. 2017 JE SEKRETARIÁT KJBS UZAVŘEN Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ.

Úřední hodiny sekretariátu od září 2017:

úterý 9:00 12:00

čtvrtek 9:00 – 12:00

pátek 9:00 – 11:00

V týdnu od 18.9. do 22.9. bude sekretariát KJBS uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

 

Tel/fax. sekretariátu  +420 221 619 266 

Vedoucí katedry:

doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc.

Email: alenka.dolezalova@ff.cuni.cz

Zástupce vedoucího katedry:

prof. PhDr. Hana Gladková, CSc.

Email: hana.gladkova@ff.cuni.cz

Tajemník katedry:

Mgr. Přemysl Vinš

Email: premysl.vins@ff.cuni.cz

Osoba zodpovědná za úpravy informačního systému (problémy se zapisováním atestací do SISu a problémy se zápisem předmětů):

Mgr. Sandra Vlainić

Email: sandra.vlainic@ff.cuni.cz

Úvod > O katedře > Kontakt