Andrej Šurla, Ph.D.

Andrej Šurla, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 23

Odborné zaměření:

praktická vyuka slovinského jazyka

slovinská jazykovĕda – sinhronní struktura slovinštiny

slovinská kultura (a organizace slovinských kulturních akci)

dĕjiny vyučovaní slovinštiny

literární překlad

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

  • 2007 Filologická fakulta Slezské Univerzity v Katowicich (Polsko) – Slovanská lingvistika titul PhD.(práce: Prevajalske fascinacije Toneta Pretnarja) – polský titul: doktor nauk humanistychnych w zakresie językoznawstwa – slovinská nostrifikace  (2008) doktor humanističnih ved s področja jezikoslovja
  • 2000 Univerzita v Lublani (Slovinsko), Filozofická fakulta: dvouobor slovenistika (1997 – závěrečná práce Miselni preskoki v poeziji Mirana Jarca)  a komparativní literatura (2000 – závěrečná práce Gledališka kritika Frana Albrehta) – ekvivalent titulu Mgr (profesor slovenščine in univerzitetni diplomirani komparativist

Praxe od ukončení VŠ studia:

  • 2008 – dosud – lektor slovinštiny na Filozofické fakultĕ Univerzity Karlovy
  • 2007-2008 – lektor slovinštiny na Università degli Studi di Padova (Itálie)
  • 2000-2007 – lektor slovinštiny na Slezské univerzitĕ v Katovicich a ATH Bielsko-Biała
  • 2000 – dosud-  hostující lektor na letních kurzech slovinštiny v rámci Semináře slovinského jazyka, literatury a kultury (Filozofická fakulta Univerzity v Lublani)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

2004-2007 člen mezinárodního projektu Slavic Network (www.slavic-net.org)

2006 iniciátor a spoluorganizátor Týdne mladé slovinské kinematografie (kino Światowid, Katovice)

2005 organizátor polské Studentské slovenistické konference (Katovice)

člen Slavističneho društva Slovenije

Externí spolopracovník Vĕdecké rady časopisu »Poznańskie Studia Slawistyczne« (http://www.pss.amu.edu.pl/index.php/redakcja.html)

 

Publikační činnost:

Kolektivní monografie:

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, Alenka, HONZAK JAHIČ, Jasna, ŠURLA, Andrej (eds.), Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, ISBN 978-80-7050-604-3, s. 570. – redakce; ŠURLA, Andrej, SMOLEJ, Tone, „In temelj srečni vložil si usodi.“ : Kratka formativna biografija Jožefa Skrbinška. s. 23-35 a ŠURLA, Andrej, Sto let slovenščine na Karlovi univerzi – kaj razkrivajo arhivi, s. 463-479.

Recenzované časopisy:

ŠURLA, Andrej, Minilo je sedemdeset let od izida Jarčeve zbirke Človek in noč. In: Jezik in slovstvo, ročník 42, č. 8 (1997). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1997, s. 327-338.

Sborníky:

ŠURLA, Andrej, Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara (tłum. Weronika Woźnicka, Monika Gawlak, Joanna Cieślar). In: Bożena Tokarz (ed.). Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 7. Cz. 1. Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie. Katowice: Wydawnictwo UŚ 2016.

ŠURLA, Andrej, Umetnost kot tema, motiv in (korespondenčni) gradnik poezije Toneta Pretnarja. In: Mateusz Warchał (ed.). W podróży za słowem. Bielsko-Biała: ATH, 2014. s. 221-231.

ŠURLA, Andrej, (Samo)podoba Slovenije in Slovencev v besedilih slovenske zabavne glasbe. In: Krystyna Jarząbek, Anna Ruttar, Sylwia Sojda (eds.). Spotkania międzykulturowe. Tom I. Literaturoznawstwo, kultura. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 156-164.

ŠURLA, Andrej, Prepoznavnost slovenščine v organizacijskih strukturah svetovnih univerz. In: Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Ročník XXIII, č. 4. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky FF MU, 2013, s- 357-363.

ŠURLA, Andrej, Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990-2006 In: Bożena Tokarz (ed.). Przekłady literatur słowiańskich. T. 1, część 2, Bibliografia przekładów literatur słowianskich (1990-2006). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. s. 53-139.

ŠURLA, Andrej, Cicha rozmowa ostatnich przekładów Toneta Pretnara (z języka słoweńskiego przetłumaczyła Monika Gawlak). In: Bożena Tokarz (ed.). Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 1, cz. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 278-292.

ŠURLA, Andrej, Slovenski gledališki kritik in pesnik Fran Albreht (1889-1963) In: Emil Tokarz (ed.): Języki i tradycje Słowian. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 467-475.

ŠURLA, Andrej, Albrehtov poskus uskladitve umetnosti in ideologije In: Bożena Tokarz (ed.). Z zagadnień literatury, kultury i języka : studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce. Katowice: Śląsk, 2003. s. 121-125.

ŠURLA, Andrej, Poezija Mirana Jarca. In: Emil Tokarz (ed.). W kręgu kultury Słowian. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999, s. 158-163.

Jazykovědné příručky:

NIDORFER ŠIŠKOVIČ, Mojca, ŠURLA, Andrej … [et al.] (eds.), Slovinština do kapsy = Žepna slovenščina. Překlad studenti lektorátu slovinštiny při Masarykově univerzitě a Karlovy univerzitĕ. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, ISBN 978-961-237-689-5, s. 123.

Výstupy v OBD

Publikace

  • Šurla A., Gawlak M., Jamnik T., Tokarz B.: Bibliografia przekladow literatury polskiej w Slowenii w latach 1990-2006. In Tokarz B.: Przeklady Literatur Slowianskich 1/2 : Bibliografia przekladow literatur slowianskich (1990-2006). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2010, s. • p. 53-139. ISBN 0-000-00000-0.

Pobyty v zahraničí:

2000-2007 Slezská univerzita v Katovicich a ATH Bielsko-Biała;

2007-2008 Università degli Studi di Padova (Itálie)

Další aktivity:

Spoluorganizator mezinárodních symposií – 2014  „100 let slovinštiny na Karlové univerzitě“ a 2011 mezinárodního symposia »Vzájemným pohledem«

Organizátor »Svĕtovych dnů /…/« pro Českou Republiku v součinnosti s Centrem pro slovinštinu jako cizí nebo druhý jazyk – VÝBĚROVĚ: 2008 Svĕtové dny slovinské literatury ve filmu; 2010 Svĕtové dny soudobé slovinské literatury; 2012 Svĕtové dny slovinského filmového dokumentu; 2014 Svĕtové dny slovinského jazyka; 2016 Svĕtové dny slovinské kultury

Mentor řady studentských překladů a organizátor/moderátor literárních vystoupení – VÝBĚROVĚ  2016 a 2015 basnický festival Mladý mĕsic; 2016 a 2014: prezentace slovinského nakladatelství Goga na Knižním veletrhu Svĕt knihy

představení slovinslých literárů české čtenářské obci: VÝBĚROVĚ 2016, 2015 i 2012 Petera Svetina; 2015 Miha Mazzini; 2011 Andrej E. Skubic; 2011 Goran Vojnović, 2015 Eleonora Flis, Alja Adam, 2016 Klemen Pisk; 2015 Milan Deklev, atd.

organizace mirofestivalů slovinských filmů na FF UK: VÝBĚROVĚ 2016 »Slovinci nemají smysl pro humor«; 2011/2012, »20 (let) – 10 (režisérů) – 10 (filmů) nebo Malá retrospektiva slovinského filmu posledních dvaceti let“

Překlady krásné literatury:

HÁJÍČEK, Jiří, Nogometni dnevniki : (dvoje poglavij iz istoimenskega romana) In: OtočjeO., ročník 2, č. 3 (2010). Grahovo ob Bači: Kulturno umetniško društvo Otočje, s. 119-125.

Závěrečné práce

 

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > slovenistika > Andrej Šurla, Ph.D.