Norské fondy 2014

Rádi bychom informovali pracovníky KJBS i studenty o možnosti využít Norské fondy na podporu mobility a to několika způsoby.

1.Individuální pobyt či stáž – STUDENT – žádost zájemce podává individuálně, jako fyzická osoba.

2. Individuální pobyt či stáž – PRACOVNÍK VE VZDĚLÁVÁNÍ (pracovníci vedení školy, manažeři, pracovníci ekonomického a PR oddělení, administrativní pracovníci, zaměstnanci studijního a zahraničního oddělení, knihovníci, výchovní poradci, pracovníci správy školy) – žádost zájemce podává individuálně, jako fyzická osoba.

3.PROJEKT MOBILIT – podpora institucím, které organizují různé druhy mobility pro své studenty a zaměstnance, pobyty v zahraničí pro účastníky projektů mobility plánuje a organizuje žadatelská instituce – žádost podává FF UK na základě podnětů kateder, součástí a vedení fakulty.

4. INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE – krátkodobé mobility studentů a zaměstnanců škol; odborně zaměřené blokové semináře, intenzivní kurzy; zavádění a realizace jiných forem výuky pro sdílení znalostí a dovedností (tj. letní školy, konference, workshopy), rozvoj spolupráce institucí (tj. společné programy, sladění výukových konceptů, osnov apod.), rozvoj a příprava nových výukových metod a technik.

Pravidla podávání žádostí (pro součásti do 31.3., pro jednotlivce do 17.4.) a text výzvy naleznete v odkazech ZDE a ZDE.
Pro více informací navštivte stránky Domu zahraničních spolupráce  http://www.dzs.cz/cz/ .