Soutěž v překladu bulharské umělecké prózy a poezie 2014

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK spoluorganizuje studentskou soutěž překladů bulharské umělecké prózy a poezie při příležitosti svátku slovanského písemnictví a kultury.Koordinátory soutěže včetně pravidel naleznete v bulharštině ZDE a v českém jazyce ZDE, konkrétní materiály k překladům ZDE.
Studenti musí své práce odeslat elektronickou poštou do 30. dubna 2014 na emailovou adresu koordinátorů, které naleznete v odkazech.