Vyšla nová koletivní monografie členů katedry KJBS: „Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu i jižních Slovanů, Rumunů a Albánců“

Právě vyšla nová kolektivní monografie pracovníků Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu i jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Filozofická fakulta UK v Praze, Praha 2015, 475 s. od autorů Marcela Černého, Alenky Jensterle Doležal, Jarmily Horákové, Igora Mikušiaka, Milady K. Nedvědové, Jaroslava Otčenáška a Přemysla Vinše.

Tento obsáhlý text přináší v podstatě poprvé souhrnný přehled vzniku a rozvoje literárního romantismu a národních obrození balkánských národů (vyjma Řeků a Turků, kteří byli již dostatečně zpracováni).

Český odborný i laický čtenář se tak může seznámit se současným stavem vědeckého bádání nad formováním novodobých literatur Slovinců, Chorvatů, Srbů, Černohorců, Rumunů, Bulharů, Albánců, Makedonců a obyvatel Bosny a Hercegoviny i Moldavska v širším kontextu celobalkánských politických, hospodářských a společenských změn.

Kniha je doplněna ilustracemi, mapami, rozsáhlým souborem literatury a jmenným rejstříkem.

Publikaci je možné zakoupit v Knihkupectví Karolinum či na dalších distribučních místech za 395,- CZK či si objednat v e-shopu FF UK.