Proběhly serbistické přednášky – Orientalismy v srbštině a Současná hudební scéna v Srbsku

V pondělí 20. 3. 2017 a 27. 3. 2017 jsme měli příležitost vyslechnout dvě velice zajímavé přednášky absolventů oboru serbistika.

Na prvním setkání nám pan doktor Mihad Mujanović představil publikace, které se uvedeným tématem zabývají, respektive poskytl přehled všech dostupných slovníků a příruček. Měli jsme příležitost nahlédnout i do publikace „Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku“ Abdulaha Šaljiće. Následoval popis současné situace v srbštině a bosenštině (dotkli jsme se různých oblastí života – bydlení, gastronomie, toponomastiky). Dostali jsme cenné rady ohledně překladu orientalismů do češtiny – zatím poslední překlad pana doktora je román „Věčník“ Nedžada Ibrišimoviće, ve kterém bravurně řešil uvedenou problematiku.

Na druhém setkání jsme se seznámili s magistrem Jakubem Novosadem. Kolega, mj. zakladatel projektu BalCan CrossOver, se zabývá současnou kulturní scénou v Srbsku. V úvodní části stručně představil klíčové hudební skupiny z období SFRJ, které nechaly nesmazatelnou stopu v novější srbské hudbě (např. nová vlna). Následovala léta devadesátá, která sebou přinesla jiné trendy a módu. Z výborné prezentace jsme si odnesli znalosti o pestrosti hudebních žánrů a specifikách hudebního světa v několika městech v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Za zmínku určitě stojí i ukázky, kterými pan Novosad ilustroval své skvělé povídání – doporučujeme použit aplikaci Spotify.

Návštěvy byly velkou inspirací pro studenty se specializací serbistika a současně i motivaci pro další studium a sebezdokonalování v oboru.

Hvala!