Proběhlo setkání studentů bulharistiky s bulharským vědcem a vydavatelem Plamenem Totevem

Setkání bulharistů s bulharským vědcem a vydavatelem proběhlo dne 11.04.2017, kdy hostem studentů bulharistiky na Karlově Univerzitě byl Plamen Totev – literární kritik a  ředitel bulharského vydavatelství Persej.

Plamen Totev mluvil o různorodosti své vydavatelské činnosti, představil jednotlivé knihy z cyklu zasvěcenému láskám velkých bulharských spisovatelů. Přednášející nasměroval pozornost posluchačů k vnitřnímu světu tvůrců takovým způsobem, aby se pro ně stal bližším a pochopitelnějším. Spojitost linie I.Vazov – P. Slavejkov – D. Debeljanov – P. Javorov se stala důležitým aspektem v hledání záhad, nejasností a emočních krizí v životě umělce. „známá“ místa z konspektu bulharské literatury dosáhla nového smyslu a kouzla pro studenty, dala prostor pro zajímavou diskusi a zamyšlení.