Důležité termíny BZK a SZZK + harmonogram červen 2017

HARMONOGRAM BZK A SZZK červen 2017
Komise ALBÁNŠTINA 12.-13. 6. 2017 (309a/HLAVNÍ BUDOVA)
doc. PhDr. JAN PELIKÁN, CSc.
Mgr. GIOVANNA NANCI PhD.
Mgr. ORKIDA BACKUS BORSHI PhD.
Mgr. PŘEMYSL VINŠ
MATĚJ KŘEPINSKÝ
 • 12. 6. 2017 9:00 309a/Hlavní budova OBHAJOBA BP: Období vlády Ahmeta Zoga pohledem československé diplomacie (P. Vinš x J. Pelikán)
 • ZKOUŠKA 13. 6. 2017 9:00 písemná část; 12:30 ústní zkouška 309a /Hlavní budova
ŠTĚPÁN MESANY /NEDIPLOMNÍ pouze zkouška /
 1. ZKOUŠKA 13. 6. 2017 9:00 písemná část; 13:15 ústní zkouška 309a/Hlavní budova
Komise CHORVATŠTINA 12.-13. 6.2017 (309a/HLAVNÍ BUDOVA)
doc. PhDr. JAN PELIKÁN, CSc.
Mgr. KAREL JIRÁSEK PhD.
Mgr. HELENA STRANJIK
PhDr. JAROSLAV OTČENÁŠEK PhD.
Bc. DANIEL VOJNOVIĆ
 • 12. 6. 2017 10:00 309a/Hlavní budova OBHAJOBA: Reflexe jugoslávské politiky a jugoslávské každodennosti v českém periodickém tisku v prvních letech po skončení druhé světové války (J. Pelikán x O. Žíla)
 • ZKOUŠKA 13. 6. 2017 9:00 písemná část; 14:00 ústní zkouška 309a/Hlavní budova
Komise SRBŠTINA 12.-13. 6. 2017 (309a/HLAVNÍ BUDOVA)
doc. PhDr. JAN PELIKÁN, CSc.
Mgr. IGOR MIKUŠIAK
Mgr. HELENA STRANJIK
Mgr. SANDRA VLAINIĆ
MARKÉTA CHLEBOVSKÁ
 • 12. 6. 2016 11:00 309a/Hlavní budova OBHAJOBA BP: Srbský impresionismus (S. Vlainić x A. Jensterle Doležal)
 • ZKOUŠKA 13. 6. 2016 9:00 písemná část; 14:45 ústní zkouška 309a/Hlavní budova
Bc. ADÉLA ČERVENKOVÁ
 • 12. 6. 2017 11:45 309a/Hlavní budova OBHAJOBA Slova cizího původu v češtině a srbštině se zaměřením na anglicismy a germanismy (K. Jirásek x M. Nedvědová)
 • ZKOUŠKA 13. 6. 2017 9:00 písemná část; 15:30 ústní zkouška 309a/Hlavní budova
JAKUB ŽABA /NEDIPLOMNÍ pouze zkouška /
 • ZKOUŠKA 13. 6. 2017 9:00 písemná část; 16:15 ústní zkouška 309a/Hlavní budova
Komise RUMUNŠTINA 12.-13. 6. 2017 (308a/HLAVNÍ BUDOVA)
MGR. JARMILA HORÁKOVÁ PhD.
PhDr. JIŘÍ NAŠINEC
DAN UNGUREANU, Ph.D
Mgr. PŘEMYSL VINŠ
BC. FILIP LUDVÍK
 • 12. 6. 2017 10:00 308a/Hlavní budova OBHAJOBA: Rumunsko v reflexi samizdatu a českého exilového tisku (J. Našinec x P. Vinš)
 • ZKOUŠKA 13. 6. 2017 9:00 písemná část; 14:00 ústní zkouška 308a /Hlavní budova
Komise BULHARŠTINA 14.-15. 6. 2017 (308a/HLAVNÍ BUDOVA)
prof. PhDr. HANA GLADKOVA, CSc.
PhDr. MARCEL ČERNÝ, Ph.D.
Mgr. BOZHANA NISHEVA, Ph.D.
PhDr. ONDŘEJ ŽÍLA, Ph.D.
ANNE-MARIA SKÁCELOVÁ
 • 14. 6. 2017 11:00 308a/Hlavní budova OBHAJOBA BP: Přejímky z tzv. exotických jazyků v češtině a bulharštině (B. Nisheva  x H. Gladkova)
 • ZKOUŠKA 15. 6. 2017 9:00 písemná část; 13:00 ústní zkouška 308a /Hlavní budova

————————————————————————————————————————————————————————–

TERMÍN ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE pro zářijový termín je 8. 8. 2017 (na sekretariát KJBS do 13:00 a do SiS do půnoci 8. 8. 2017).

 1. Práci je nutné odevzdat během úředních hodin ve dvou PODEPSANÝCH výtiscích na sekretariát KJBS či do podatelny FFUK. Zároveň je třeba odevzdat elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) do SIS, a to NEJPOZDĚJI do půlnoci téhož dne (návod pro vkládání prací do SIS je k dispozici zde).
 2. Upozorňujeme že posun tohoto termínu NENÍ MOŽNÝ.
 3. Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS (obhajoba je jednou z částí BZK)
Termín pro odevzdání bakalářských prací v ÚČJTK
Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK
13. 7. 2017 8. 8. 2017 (do 13:00, m. č. 309) 18. 8. 2017 dle harmonogramu dle harmonogramu

 

Termín pro přihlašování k SZZK (obhajoba je jednou z částí SZZK)
Termín pro odevzdání diplomových prací v ÚČJTK
Kontrola plnění studijních povinností před SZZK Obhajoby diplomových prací Ústní část SZZK
13. 7. 2017 8. 8. 2017 (do 13:00, m. č. 309) 23. 8. 2017 dle harmonogramu dle harmonogramu