Pozvánka: Mezinárodní slavistické sympozium Skopje 15. a 16. června 2017

Dovolte nám, abychom vás pozvali na Mezinárodní slavistické sympozium, jež proběhne 15. a 16. června 2017 v prostorách Filologické fakulty „Blaže Koneski“ Univerzity „Sv. Cyrila a Metoděje“ ve Skopji. Organizátory sympozia jsou Katedra slavistiky, Katedra makedonského jazyka a jihoslovanských jazyků a Katedra makedonské literatury a jihoslovanských literatur.

Sympozium navazuje na dosavadní kontinuální tradici meziuniverzitní vědecké spolupráce ve třech oblastech: makedonsko-ruský, makedonsko-polský a makedonsko-český odborný výzkum na poli jazyka, literatury a kultury. V rámci tohoto sympozia proběhnou paralelně tři konference: Sedmá makedonsko-ruská vědecká konference, Sedmá makedonsko-česká vědecká konference a Desátá makedonsko-polská vědecká konference. Tyto konference, sloučené v jedno slavistické sympozium, navazují na oslavy 70letého výročí výuky ruského a českého jazyka na naší fakultě, resp. 10leté jubileum polsko-makedonských a makedonsko-polských kontaktů v oblasti filologie.

 

            Tematické vymezení sympozia

            Hlavními okruhy referátů i diskusí budou následující témata:

 1. Sémantika gramatických kategorií ve slovanských jazycích;
 2. Emigrantská literatura v ruském, českém a polském jazyku;
 3. Překlad jako mezikulturní most: teorie a praxe;
 4. Makedonsko-ruské jazykové, literární a kulturní kontakty;
 5. Makedonsko-české jazykové, literární a kulturní kontakty;
 6. Makedonsko-polské jazykové, literární a kulturní kontakty;

           

Jednacím jazykem sympozia jsou všechny slovanské jazyky.

Přednášky na konferencích budou trvat 15 minut, diskuse se předpokládá na konci jednotlivých sekcí.

 

Příspěvky sympozia budou následně vydány ve sborníku.

 

Forma sympozia

Sympozium proběhne dle následujícího plánu:

 • plenární zasedání
 • makedonsko-ruská lingvistická sekce
 • makedonsko-česká lingvistická sekce
 • makedonsko-polská lingvistická sekce
 • makedonsko-ruská literární, kulturologická a překladatelská sekce
 • makedonsko-česká literární, kulturologická a překladatelská sekce
 • makedonsko-polská literární, kulturologická a překladatelská sekce

 

Přihláška na konferenci

Přihlásit se lze vyplněním a zasláním přihlášky k účasti, kterou zasíláme v příloze, na následující elektronickou adresu: slavistika@flf.ukim.edu.mk.

Přihláška musí obsahovat i krátké resumé (do 250 slov) a nejvíce 5 klíčových slov.

Žádáme Vás, abyste dokument pojmenovali svým jménem a příjmením (npř. Jméno_Příjmení.doc).

 

Kalendář

Nejzazší termín pro podání přihlášky                                    15. dubna 2017

Informace o přijetí referátu                                                   30. dubna 2017

Zaslání předběžného programu                                           30. května 2017

Sympozium                                                                           15.-16. června 2017

 

 

Cestovní a ubytovací náklady

Poplatek za účast na sympoziu se nepředpokládá, cestovní a ubytovací náklady jsou hrazeny účastníky.

 

 

 

 

Organizační výbor  

doc. Dr. Biljana Mirčevska-Boševa,

doc. Dr. Jasminka Delova-Siljanova,

prof. Dr. Milica Mirkulovska,

prof. Dr. Lidija Tanuševska,

prof. Dr. Stanislava-Staša Tofoska,

prof. Dr. Vesna Mojsova-Čepiševska,

Mgr. Ekaterina Terzijoska (lektorka),

Mgr. Iren Alčevska (lektorka) a

Kliment Risteski (sekretář)

 

 

Čestní členové organizačního výboru

prof. Dr. Maksim Karanfilovski,

prof. Dr. Kita Bicevska,

prof. Dr. Krasimira Ilievska,

prof. Dr. Donka Rous a

prof. Dr. Dimitrija Risteski