Konzultační hodiny členů KJBS ve zkouškovém období

Věnujte pozornost konzultačním hodinám pracovníků KJBS během zkouškového období. Upozorňujeme, že může průběžně docházet k jejich úpravám v případě kolizí s termíny přijímacích zkoušek a státnic!