Proběhl křest studentské antologie krátké prózy z jihovýchodní Evropy „Odkud vítr vane“

Křest antologie krátké prózy z jihovýchodní Evropy Odkud vítr vane se konal dne 13. května 2017 na knižním veletrhu Svět knihy, ve stánku poskytnutém pro tuto příležitost Rumunským kulturním institutem.

Prezentace knihy se zúčastnil její editor dr. Jiří Našinec a vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FFUK doc. Alenka Jensterle Doležalová, která patří k iniciátorům projektu a je rovněž autorkou předmluvy.

Dvě studentky zastupující skupinu mladých překladatelů z KJBS – Andrea Schneiderová a Klára Našincová – přečetly české překlady dvou povídek obsažených ve svazku, jejž v roce 2016 vydalo nakladatelství Karolinum.