Pozvánka na nadcházející akce v Knihovně Václava Havla

V nadcházejícím roce Knihovna Václava Havla pořádámá dvě významné mezinárodní konference, na které tímto srdečně zveme.


Konference k mezinárodní Ceně Václava Havla s podtitulem Jakou cenu jsme ochotni zaplatit za lidská práva? se koná již 11.10. 2017 v Praze v Pražské křižovatce. Na akci se představí letošní laureáti ceny Václava Havla, jejímž smyslem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni. Kromě oceněných zde vystoupí i řada dalších osobností jako například americký humanitární pracovník David Eubank nebo Irwin Cotler. Více informací o konferenci naleznete zde, na akci již byla spuštěna i on-line registrace. Doporučujeme včasnou registraci.


V květnu 2018 budeme hostit již tradiční konferenci Evropské dialogy Václava Havla, jež si kladou za cíl vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla.


Knihovna Václava Havla se snaží svými aktivitami oslovovat mladé lidi. Konference jsou vhodné pro vysokoškolské studenty, kteří se zabývají mezinárodními vztahy, evropskou integrací či lidskoprávními otázkami. Studenti zde získají cennou zkušenost účasti na významné akci mezinárodního formátu a možnost osobně se setkat s předními světovými osobnostmi veřejného prostoru. Akcí jsou zdarma, konají se v angličtině a jsou tlumočeny do češtiny.