CfP: Kultura a revolta 21.-22. 3. 2018

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Ústav východoevropských studií. Filozofická fakulta. Univerzita Karlova v Praze
Katedra stredouerópských štúdií. Filozofická fakulta. Prešovská univerzita v Prešove
zvou na mezinárodní polsko-česko-slovenskou vědeckou konferenci

KULTURA I REWOLTA
KULTURA A REVOLTA
21.-22. března 2018

V 2018 uplyne 50 let od březnových události v Polsku a Pražského jara v Československu. Tyto události vedle svého politického a společenského významu, značně poznamenaly podobu a směr vývoje kultury v zemích tehdejšího východního bloku. Na konferenci hodláme zvlášť přihlédnout na vztahy mezi světem kultury a politiky v krizových momentech politického vývoje, společenských revolt, revolucí, stávek, státních převratů a jiných prudkých projevů společenské nespokojenosti. Zajímají nás různorodé formy aktivity v kulturní sféře a jejich tvůrčí vyústění do literatury, divadla, filmu, výtvarného umění, hudby, street artu, happeningu a jiných oborů lidské tvořivosti. Výchozím bodem (a poněkud zeměpisným vymezením) našich úvah budou dějiny a současnost zemí středovýchodní Evropy. Chtěli bychom také zmapovat kořeny revoluce, její vzory, modely a způsoby transformace, objevované v rámci významných zlomových události ve středovýchodní Evropě. Rok 1968 vnímáme jako určitý mezník a symbolický úvod do jiných události v regionu – vzniku Solidarity (1980) a zavedení válečného stavu (1981) v Polsku, sametové revoluce v Československu (1989), revoluce na žule v Ukrajinské SSR (1990), moskevského puče v Ruské SFSR (1991), džínové revoluce v Bělorusku (2006), oranžové revoluce (2004) a revoluce důstojnosti (2013/2014) na Ukrajině a mnoha jiných. Konference bude mít interdisciplinární charakter a proto zveme k účasti badatele reprezentující různé obory.

PROBLEMATIKA KONFERENCE
• Kultura jako strůjce politických události.
• Kultura jako reakce na politické události.
• Kultura jako politický instrument.
• Jazyk politiky v kultuře.
• Cenzura v kultuře.
• Kultura samizdatu.
• Kultura oficiální a snahy o kontestaci.
• Underground a kontestace jako praxe a teorie revolty.
• Kategorie svobody.
• Dialog mezi kulturou a politikou.

JAZYKY KONFERENCE
polština, čeština, slovenština, angličtina, ruština, ukrajinština, běloruština

PŘIHLÁŠKY
Aplikační dotazník je dostupný na stránce www.1968.ksi.uw.edu.pl

KONFERENČNÍ POPLATEK
Konferenční poplatek činí 400 PLN (nebo 100 EUR) a zahrnuje: konferenční materiály, slavnostní večeři, přestávky na kávu a publikaci přednesených referátů, které budou mít pozitivní recenze. Jiné výlohy spojené s účasti na konferenci (cesty, noclehy), si účastníci hradí sami nebo jejich instituce.
Číslo účtu a termín úhrady konferenčního poplatku bude sdělen v oznámení o akceptaci přihlášky.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
31.01.2018

KONTAKT
Případné dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu: konferencja.ksi@uw.edu.pl

VĚDECKÁ RADA
prof. dr hab. Aleksander Wirpsza, Uniwersytet Warszawski
prof. PhDr. Peter Káša, CSc., Prešovská univerzita
dr hab. Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
PhDr. Th.B. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
dr Anna Korzeniowska-Bihun, Uniwersytet Warszawski
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze

CZ_Kultura_a_revolta