CfP: Promýšlet Evropu dvacátého století a Fantastika a mýtus v antropocénu v Brně

Byl Prodloužen termín odevzdání přihlášek na konferenci Promýšlet Evropu dvacátého stolet ía to do 14. 1. 2018 včetně.

Pořadatelem  konference, jejíž letošní podtitul nese název Rozpady, rozkoly a konce, je  Historia Europeana, z. s. ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Konference je určena doktorským studentům a mladým vědeckým pracovníkům v historických a příbuzných oborech a uskuteční se ve dnech 9. a 10. dubna 2018 v Brně v prostorách velkého zasedacího sálu zastupitelstva Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 5, Brno.

Bližší informace a přihlášku na konferenci naleznete v souboru níže:

Mezi dny 3. až 5. října 2018 proběhne Mezinárodní konference Fantastika a mýtus v antropocénu na Ústavu české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Témata mohou zahrnovat:
• Reprezentaci antropocénu ve fantastice, včetně výtvarného umění
• Jak se fantastika věnuje nebo vyhýbá morálním, etickým a politickým výzvám antropocénu
• Antropocén jako mýtus a mýty o antropocénu
• Mýtus a fantastika v příbězích o konečném triumfu nebo nevyhnutelném konci lidstva
• Magická víra o antropocénu
• Věda a falešné zprávy o antropocénu jako součást fantastiky
• Domorodá a globální fantastika versus antropocén
• Fantastika, mýtus a nový humanismus (nebo posthumanismus)
• Fantastika jako moderní forma mýtotvorby
• Fantastika a ekopoetika
• Filmy, anime, videohry, obrázkové knihy, komiksy, grafické romány a další (multimodální) formáty představující nový (?) vztah mezi člověkem a přírodou
• Ekokritické a/nebo antropocénní čtení mýtu a fantastiky
• Fantastika, mýtus a apokalypsa
• Fantastika přežití nebo obnovení současné civilizace
• Práce Ursuly K Le Guinové, N. K. Jemisinové, Paola Bacigalupiho a dalších spisovatelů zabývajících se antropocénem
Uzávěrka pro podání návrhů je 28. února 2018. Autoři budou informováni o přijetí příspěvku do 15. března 2018.
Vítáme přihlášky v angličtině, češtině nebo slovenštině. Abstrakty o maximálním rozsahu 500 slov zasílejte elektronicky na adresu fantastikabrno@gmail.com. K abstraktu připojte stručný
odborný životopis a kontaktní e-mailovou adresu.
Účastnický poplatek, splatný nejpozději do 30. dubna, činí 65 EUR nebo 1700 Kč.
Sledujte webové stránky konference: fantastika.phil.muni.cz