DNY SLOVANSKÉ KULTURY 2018 ve dnech 31. května – 3. června 2018

Ve dnech 31. května – 3. června 2018 se uskuteční v několika městech Zlínského (Uh.Hradiště, Staré Město, Velehrad) i Jihomoravského kraje (Hodonín, Lužice, Mikulčice) v pořadí již pátý jubilejní ročník mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury, který se bude věnovat větší prezentaci Kultury Srbů balkánských a Lužických.

Výběr zemí pro rok 2018 souvisel se 100. výročím republiky

Výběr zemí v letošním roce úzce souvisí s významným 100. výročím vzniku naší republiky, na jejímž formování (ale i následném fungování) se významně podílelo i Srbsko a v době vzniku a fungování státního útvaru Země Koruny české i Lužičtí Srbové. V rámci festivalu zahájíme výstavu Zapomenuté Srbsko (Sál Evropy Hodonín –  1. 6. – 15. 9.), která návštěvníky seznámí i s dalšími opomenutými „osmičkovými“ výročími související právě s česko-srbskými vztahy.

Festival poprvé i v Jihomoravském kraji

Výběr zemí a letošní významné výročí přispělo k rozšíření festivalu i do některých míst Jihomoravského kraje, především do Hodonína (místa narození T.G.Masaryka – velkého obdivovatele srbského národa), Lužic (místo narození propagátora lužickosrsbké kultury Josefa Šindara) a Mikulčic (místa významně spojeného s Velkou Moravou).

Nejvzácnější srbská písemná památka poprvé v ČR

Vrcholem festivalu bude první české prezentace nejvzácnějšího srbského rukopisu Miroslavovo Evangelium (11. století). Jedná se o nejstarší a nejreprezentativnější památku starosrbského písemnictví, která demonstruje státní, církevní a kulturní snahy právě se rodícího Srbska a přispívala ke vzniku starosrbského písemnictví. Ve spolupráci s Maticí srbskou a Národní knihovnou Bělehrad bude tento vzácný rukopis umístěn do expozice Muzea bible na Velehradě (2. 6 . – 15. 9. 2018). Součástí výstavy bude i prezentace nejstaršího dolnolužického rukopisu – Nového zákona Miklawše Jakubici (1578).

Srbské pasy T.G.Masaryka a šavle generála F.A.Zacha

Festivalové výstavy letos nabídnou i další unikátní a méně často zveřejňované artefakty, dokládající významný vztah naší republiky k Srbsku. V rámci výstavy Zapomenuté Srbsko si návštěvníci mohou seznámit s dvěma unikátními srbskými pasy T. G. Masaryka, které mu v době I. světové války umožnily cestovat po Evropě a připravovat vznik naší republiky. Dalším unikátním exponátem bude i šavle olomouckého rodáka F. A. Zacha – prvního srbského generála a spolutvůrce tajného plánu vzniku samostatného Srbska.

Mezinárodní lingvistická konference CISLa

Letos se bude již podruhé konat mezinárodní lingvistická konference CISLa, která nabídne sérii atraktivních přednášek týkajících se programu festivalu i prezentaci mezislovanštiny, jazyka srozumitelného všem slovanským národům. Tímto jazykem hovoří například i slavný americký herec Harvey Keitel v připravovaném filmu režiséra V. Marhoula Nabarvené ptáče, který bude rovněž prezentován na konferenci. Podobně jako vloni se konference zúčastní domácí i zahraniční lingvisti a odborníci.

Skandální srbská hra Kováři poprvé na Moravě

Na konferenci vystoupí i srbsko-slovenský režisér Luboslav Mateja a představí historii i současnost srbského divadla. Na festival ale přiveze i skvělý slovenský divadelní soubor DJCH Brezno, který pravidelně nabízí hry srbských autorů. Soubor představí dvě hry – skandální hru Miloše Nikoliče KOVÁŘI (kino Svět Hodonín 1. 6. 18.00), kterou v polovině zakázal bývalý banskobystrický župan Marian Kotleba. Představí se i hra Dušana Kovačeviče SPÁLENÁ VEČEŘE v atraktivním prostředí letního kina ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti (2. 6. 19.30).

Srbsko očima Davida Vávry

V rámci festivalu bude zahájeno hned několik významných výstav – rozsáhlá fotografická výstava Z VELKÉ MORAVY A ZPĚT DO NEPAMĚTI Petra Francána, SRBSKÉ KOSTELY UNESCO, UMĚNÍ SRBSKÉ IKONOGRAFIE, MOJE SRBSKO fotografa Petra Našice, JOSEF ŠINDAR fara Lužice nebo  ROMANTICKÁ KRAJINA SRBSKA fotografa a cestovatele Josefa France. Patrně nejatraktivnější ale bude výstava obrazů, kreseb, básní a poznámek architekta, básníka a herce Davida Vávry, která doplní předpremiéru nového dílu Šumných stop věnovaného působení českých architektů v Srbsku. Snímek osobně představí režisér Radovan Lipus (kino Hvězda, čtvrtek 31. května 20.00), ale výstavu pak osobně představí a bohatým doprovodným programem doplní i David Vávra (neděle 10. 6. kino Hvězda).

Srbská hudba a tanec

Pestrost a bohatství srbské hudby a tanců na festivalu hned několikrát představí srbský folklórní soubor Radost. Zúčastní se vernisáže výstavy Zapomenuté Srbsko (Sál Evropa Hodonín – 1. 6. 20.00), Srbského dne na Slovanském Hradišti v Mikulčicích (2. 6. 13.00), Srbského večera filmu a hudby v Uherském Hradišti (2. 6. Smetanovy sady 21.00) a nakonec i na zakončení festivalu ve Starém Městě na jarmarku Zahrady Moravy (neděle 3. 6. náměstí Velké Moravy 11.00). Hudební část festivalu doplní i DJ Dr.Balkán (čtvrtek 31. května 21.30 kopule kina Hvězda) a cimbálová muzika Vojara (pátek 1. června 20.00 Sál Evropa Hodonín).

Podpora spolupráce s mnoha institucemi a záštita významných osobností

Festival i letos zaštítilo  a požehnání předalo hned několik významných osobností a institucí : prezident ČR Miloš Zeman, předseda Senátu parlamentu ČR Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radoslav Ondráček, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR, ministr zahraničí Martin Stropnický,  starosta Starého Města Josef Bazala, starosta Hodonína Milan Lúčka, velvyslankyně Srbska v ČR J.E. Vera Mavrić, předsedkyně Fóra slovanských kultur Ljubljana Andreja Rihter, Jeho Všesvatost Ekumenický patriarcha a arcibiskup Cařihradu Bartoloměj, arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka, Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí . Festival pořádá Slovanská unie z.s. za finanční podpory kulturních grantů Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje, Jihomoravského kraje, města Hodonín i Starého Města.

SRB-2018_A3plakát_180501_digitisk-2

 

Více na www.dny-slovanske-kultury.cz