Na KJBS hostovali Ginka Bakardžijeva, Ph.D., Vasil Samokovliev а doc. Cvetanka Avramova, Ph.D.

KJBS během tří po sobě jdoucích týdnů (4. 5., 11. 5., 18. 15.) navštívili  KJBS Ginka Bakardžijeva, Ph.D., Vasil Samokovliev а doc. Cvetanka Avramova, Ph.D. Hostující vyučující studentům přednášeli o slovotvorbě, marketingových strategiích při volbě názvů, o problematice a obtížnosti překladatelské praxe.

Přednášky proběhly u příležitosti Dne bulharského písemnictví a kultury a bulharského předsednictví Rady EU.