CfP: Sedmi hrvatski slavističiki kongres u Šibeniku

Zagrebu organiziraju Sedmi hrvatski slavistički kongres koji će se održati od 25. do 28. rujna 2019. u Šibeniku.

Očekujemo domače i inozemne sudionike, ponajprije kroatiste i slaviste, ali i druge zainteresirane strudnjake koji ie svoja promišljanja razmotriti u jednome od zadanih tematskih područja.
Slijedi obavijest o tematskim područjima prijavi sažetka izlaganja i njegove prijevodne inačice, predaja rada za zbornik radova kotizaciji, smještaju, prijevozu i važnim datumima.

Deadline pro přihlášky: 31. října 2018.

http://www.ffzg.unizg.hr/7hsk

Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru

7HSK_1.poziv