Proběhlo symposium o Ivanu Cankarovi spolupořádané KJBS

Proběhlo symposium Z Lublaně přes Vídeň do PrahyIvan Cankar a jeho slovanští současníci, které pořádala Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna pořádali ve dnech 22.–23. listopadu 2018 mezinárodní odborné sympósium Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho současníci (u příležitosti stého výročí Cankarova úmrtí) v zasedacím sále Klementina, Národní knihovny ČR (Klementinum 190, 110 00, Praha 1). Sympósium se konalo pod záštitou Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze.

Akce se bude věnovala životu a dílu významného slovinského spisovatele a dramatika, čelného představitele slovinské moderny, Ivana Cankara (1876–1918). Zájem bude soustředěn zajména na jeho tvorbu, především na její ukotvení a vnímání jednotlivými národy multinárodnostního habsburského soustátí a také na komparaci autorovy tvorby s obdobně středoevropsky oritentovanými autory. Ve literárně komparativních studiích se bude mimo jiné rozebírat problematika moderny ve středoevropském prostoru a fenomén města v dobové literatuře. Prioritou bude recepce a reflexe Cankarova díla v středoevropském prostoru, zejména v českém prostředí, kde byla překládána téměř paralelně s jejich originálním vydáním a na českých jevištích se již během Cankarova života inscenovaly jeho hry.