Bělehradský den v Kutné Hoře 6. 12. 2018

V Kutné Hoře se uskuteční Bělehradský den pořádaný Katedrou literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Na akci vystoupí řada akademických pracovníků Filologické fakulty Bělehradské univerzity.
Jejich přednášky budou prosloveny na společném setkání se členy a studenty KLKS FF UPa ve čtvrtek 6. 12. 2018 v Dačického domě v Kutné Hoře.
Program
9:45 zahájení

10:00 – 10:30 doc. dr. Dalibor Sokolović: Organizačná a politická podpora a formy boja o zachovanie, rozvoj a rozširovanie ohrozených jazykov

10:30 – 11:00 Stefana Paunović Rodić, M. A.: Mäkkosť, slaď a teplo lásky a ženy: metafory lásky ako metafory ženskosti

11:00 – 11:30 doc. dr. Snezana Popović: Teorie ve frazeologii

11:30 – 13:00 diskuse a přestávka na oběd

13:00 – 13:30 prof. PhDr. Jaromír Linda, Ph.D.: Balkánská anabáze Heleny Malířové

13:30 – 14:00 doc. dr. Ivana Kočevski: Koncept prostoru Daniely Hodrové v komparaci se srbskými autory

14:00 – 14:30 doc. dr. Zuzana Čížiková: Obraz „iného“ v cestopisoch vojvodinských Slovákov

14:30 – 15:00 diskuse a zakončení