Série albanistických přednášek prof. Rrahmana Paçariziho 18. 12. 2018

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze si vás dovoluje pozvat na sérii albanistických přednášek, které prosloví prof. Rrahman Paçarizi z Filologické fakulty Prištinské univerzity v Kosovu.

Témata přednášek:

  1. Word formation in Albanian, with the focus on Conversion as a specific type in Albanian
  2. Textbooks of grammar and communication – Teaching Albanian as a second language
  3. Language variety in instant communication through internet as a parallel standard
  4. Media in Kosovo – structure, multilinguism and media literacy
Přednášky se uskuteční v úterý 18. prosince 2018 a budou rozděleny do dvou bloků. Dopolední blok začne v 9:10 a odpolední od 14:10.
Všechny přednášky proběhnou v místnosti 309a (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 110 00).
Uvedené přednášky probíhají v rámci Kreditové mobility programu Erasmus+