Doc. Jensterle Doležal spoluřešitelkou mezinárodního projektu „Modern Women Thinkers: Intellectual development of Women in the 20th Century Croatia“

Doc. dr. Alenka Jensterle Doležal se stala od 1. 11. 2018 řešitelkou pětiletého mezinárodního projektu „Modern Women Thinkers: Intellectual development of Women in the 20th Century Croatia“ (Moderní ženy myslitelky: intelektuální vývoj žen v Chorvatsku ve 20. století); research project IP-01-2018. Mezinárodní projekt Moderní ženy myslitelky: intelektuální vývoj žen v Chorvatsku ve 20. století chce zmapovat intelektuální dějiny žen v Chorvatsku a při tom zanalyzovat změny v chápání konceptu moderní ženy ve 20. století. Projekt se bude snažit objevit počátky intelektuální koncepce moderní ženy v kontextu sociálních a ideologických proměn.

Zaměřuje se na chorvatské, jihoslovanské i středoevropské figury žen intelektuálek z přelomu 19. století a až do konce 20. století. Interdisciplinární projekt si klade za cíl zobrazit intelektuální životy žen z oblasti dějin, školství, literární teorie, antropologie a filozofie. Projekt se též zaměří na konstrukci ženských identit.

Hlavní řešitelkou projektu je prof. dr. Andrea Feldman, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb (Univerzita v Záhřebu, Chorvatsko).

Doc. dr. Alenka Jensterle Doležal bude v rámci projektu zkoumat roli a konstrukce nového modelu ženy – intelektuálky na případu dvou feministických spisovatelek: slovinsko-chorvatské spisovatelky Zofky Kveder a prozaičky, filozofky a feministky Srbky Julky Chlapec Djordjević. Obě dvě působily v první polovině 20. století v Praze. Bude nás zajímat jejích intelektuální a spisovatelský přínos a vliv jejich tvorby a myšlenek v různých kulturách z důrazem na jejích místo v jihoslovanských kulturách.