KJBS zve na cyklus přednášek Diany Stolac, Ph.D. 9. -12. 4. 2019

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií srdečně zve na cyklus přednášek Diany Stolac, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity v Rijece

Dějiny chorvatského spisovného jazyka I (Povijest hrvatskog književnog jezika – predstandardno razdoblje) – úterý 9. 4. 2019 v 14.10, místnost č. 23

Dějiny chorvatského spisovného jazyka II (Povijest hrvatskog književnog jezika – standardno razdoblje) – úterý 9. 4. 2019 v 15.50, místnost č. 23

Lingvistické výzkumy v Chorvatsku (Lingvistička istraživanja u Hrvatskoj) – středa 10. 4. 2019 v 17.00, místnost č. 308a

Přednáška se koná v rámci doktorandského semináře Slovanských filologií – proslovena bude v češtině.

Rozpor mezi normou a územ (Raskorak između norme i uzusa) – čtvrtek 11. 4. 2019 v 10.50, místnost č. 308a

Odchylky od syntaktické normy (Odstupanja od sintaktičke norme) – čtvrtek 11. 4. 2019 v 14.10, místnost č. 308a

Chorvatsky jazyk reklam (Hrvatski jezik reklama) – pátek 12. 4. 2019 v 9.10, místnost č. 221/C

Přednášky budou prosloveny chorvatsky.