CfP: konference u příležitosti 55. výročí samostatného studia českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu

Katedra českého jazyka a literatury oddělení západoslovanských jazyků a literatur filozofické fakulta univerzity v Záhřebu Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci k 55. výročí samostatného studia českého jazyka a literatury v Záhřebu, která se bude konat 23.-24. října 2020 na Filozofické fakultě v Záhřebu
Navrhujeme tato výzkumná témata:
– Kapitoly z dějin české literatury (autoři, díla, literární období)
– Recepce české literatury v Česku a ve světě
– Česko-chorvatské a/nebo slavistické translatologické komparace
– Jazyková kultura a standardizace češtiny
– Srovnávací česko-chorvatská a/nebo slavistická témata z oblasti literatury, lingvistiky, historie a kultury
– Bohemistika na univerzitách mimo ČR – zkušenosti a perspektivy
– Výuka češtiny jako cizího jazyka
– Česká menšina v Chorvatsku a ve světě
Jsou vítána i další bohemistická témata z literární vědy, lingvistiky, glotodidaktiky,
kulturologie, translatologie a historie.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Čas a místo konání konference: 23.-24. října 2020, Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu, Ivana Lučića 3
Přihlášení: Vyplněnou přihlášku pošlete do 15. června 2020 na bohemistika55@gmail.com.
Informaci o přijetí abstraktu autoři dostanou do 20. června 2020.
Plánované trvání referátu: 15 minut
Jazyky konference: všechny slovanské jazyky a angličtina

Konferenční poplatek: 450 HRK (60 EUR) v případě včasné úhrady do 1. července 2020,
600 HRK (80 EUR) do 15. září 2020; doktorandi 300 HRK (40 EUR) v případě včasné
úhrady do 1. července 2020, 450 HRK (60 EUR) do 15. září 2020

Konferenční poplatek se platí na účastníka (ne na příspěvek) a zahrnuje konferenční
podklady, občerstvení při přestávkách, dva obědy, doprovodný kulturní program s rautem a
náklady na publikaci příspěvků v recenzovaném sborníku. Náklady na cestu a ubytování si
hradí sami účastníci.

Bohemistická konference Záhřeb 2020_Přihláška