Zveme zájemce na přednášku Interkulturní psychologie v praxi 19. 3. 2020

Členka Česko – chorvatské společnosti PhDr. Mgr. Zuzana Hubinkova, Ph.D.,odborný asiastent na Vysoké škole ekonomické v Praze (Fakulta podnikohospodářská, Katedra manažerské psychologie a sociologie) a psycholog v Akademické psychologické poradně VŠE v Praze vystoupí dne19. 3. 2020 od 18:30 v Galerii Domu národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 s přednáškou na téma Interkulturní psychologie v praxi.

Představí interkulturní psychologii, rozdíly mezi pojmy: multikulturní versus interkulturní. Vysvětlí, co to je multikulturní výchova a udělá analýzu rozdílů mezi kulturami v interkulturní psychologii. Promluví o rozdílech v hodnotách, interkulturní vnímavosti, o prožívání emocí, o identitě z hlediska interkulturní psychologie a dotkne se i interkulturních problémů současnosti.

 

Interkulturní psychologie – pozvánka