Literární večer poezie France Prešerna bude 8. 2. 2021 online!

Srdečně zveme včechny zájemce na slovinský literární večer poezie France Prešerna a překladů od Josefa Hiršala, který se uskuteční již v pondělí 8. 2.2021 od 18:00 (on line).
Prešernovy básně přečtou studenti slovenisté z Prahy a Brna.
Večer organizuje Slovinské velvyslanectví v Praze spolu s Katedrou KJBS FF UK a Oddělením slavistiky FF MU.
POZVÁNKA A PROGRAM: Vabilo in Program 8.2.2021
Virtualni literarni večer Prešernovih pesmi
Hosted by Slovenian Embassy Prague

https://mzz.webex.com/mzz/j.php?MTID=ma93d88c79646ad0c09341ff2751ad7f3
Monday, Feb 8, 2021 6:00 pm | 2 hours | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Meeting number: 181 127 6881
Password: PreserenDay2021
baa670725b2242fba06a5b99ba523772

Join by video system
Dial 1811276881@mzz.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
Use VoIP only