Výběrové přednášky Byzantské myšlení a „Rozdělený ostrov“: Dějiny Kypru po druhé světové válce v mezinárodních souvislostech v LS 2021

Upozorňujeme studenty na na dva výběrové kurzy.

„Rozdělený ostrov“: Dějiny Kypru po druhé světové válce v mezinárodních souvislostech PhDr. Jana Koury, Ph.D. a PhDr. Konstantinose Tsivose, Ph.D.

Předmět se zaměří na poválečné dějiny středomořského ostrova Kypru, který byl v roce 1974 rozdělen na řeckou a
tureckou část. Náplní první části kurzu bude zhodnocení snah obyvatel Kypru o získání nezávislosti na Velké Británii
v poválečných letech a příčiny vzájemných rozporů, jež vyústily v násilnosti nejen vůči britské správě, ale také mezi
kyperskými Řeky a Turky. Druhá část se bude věnovat okolnostem vzniku Kyperské republiky v roce 1960 a
následnému komplikovanému politickému vývoji národnostně rozděleného ostrova, do jehož vývoje v 60. a 70.
letech 20. století výrazně zasahovaly nejen „mateřské státy“ Řecko a Turecko, ale také další země (Velká Británie,
Spojené státy americké, Sovětský svaz). Zvláštní pozornost bude věnována příčinám rozdělení ostrova na řeckou a
tureckou část a také vazbám mezi Kyperskou republikou a Československem, které na ostrov dováželo zbraně.
Kurz je příspěvkem nejen k dějinám Řecka a Turecka, s nimiž je historie Kypru neodmyslitelně spjata, ale také
oblasti východního Středomoří, které se během studené války stalo důležitou strategickou oblastí a přitahovalo,
stejně jako ostrov samotný, zájem světových velmocí.

 

Byzantské myšlení PhDr. Jozefa Matuly, Ph.D.

Předmětem kurzu je základní seznámení s filozofickým myšlením v Byzanci. Pozornost je věnována dějinám byzantské filozofie, vztahu byzantských myslitelů k antickému myšlení a vlivu byzantské emigrace na formování renesančního myšlení. Studenti získají znalosti potřebné pro porozumění vztahu byzantské filozofie, náboženství, kultury a historie.