CfP: Konference ‚Promýšlet Evropu 20. století: Kontinent (ne)svobody‘ (Brno 2021)

8. ročník mezinárodní doktorandské vědecké konference Promýšlet Evropu 20. století, která v tomto ročníku ponese podtitul Kontinent (ne)svobody.

Pořadatelem konference je Historia Europeana, z. s. ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Konference je určena doktorským studentům a mladým vědeckým pracovníkům v historických a příbuzných oborech a uskuteční se ve dnech 8. a 9. listopadu 2021 v Brně v prostorách velkého zasedacího sálu zastupitelstva Jihomoravského kraje (Žerotínovo náměstí 5, Brno) a případně také online (kvůli pandemické situaci plánujeme tzv. hybridní konferenci – příspěvky bude možné prezentovat prezenčně nebo online). Bližší informace naleznete na našich webových stránkách : https://www.historiaeuropeana.eu/

Online přihlášku je možné vyplnit do 16. května na adrese https://is.muni.cz/go/fkwp6a

Zároveň Vás prosíme o přeposlání pozvánky dalším případným zájemcům o konferenci z řad vašich kolegů a studentů.