CfP: Slovanský atlas mraků . Poznaň PL

Oddělení jihoslovanských jazyků, Ústav slovanské filologie, Fakulta polské a klasické filologie, Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani

Vás zve na III. Mezinárodní vědeckou konferenci z cyklu HUMANISTIKA V PŘÍRODĚ- PŘÍRODA V HUMANISTICE pod názvem: Slovanský atlas mraků

Poznań 25.-26. listopadu 2021 / online platforma MS Teams

Slovanský atlas mraků to je již třetí z cyklu mezinárodních vědeckých konferencí „Humanistika v přírodě – Příroda v humanistice”, jejichž cílem je interdisciplinární humanitní – diachronní i synchronní pohled na živou a neživou přírodu. Tématika cyklu dovoluje představit přírodovědné aspekty ve filologických, kulturologických, folkloristických, historických a antropologických souvislostech. V organizovaném cyklu setkání vstupujeme jako humanisté na badatelské území tradičně explorované přírodovědci, proto také zveme ke spolupráci biology, geografy, geology, nebo fyziky, kteří chtějí akcentovat humanitní prvek svých vědeckých úvah.

Letošní setkání bude věnováno mrakům a všem jevům s nimi spojeným – různorodým srážkám, mlze, bouři, duze – pohodě i nepohodě. Pro fyziky jsou mraky shlukem vodních částic ve formě páry, měnícím při odpovídající teplotě své skupenství v kapalné nebo pevné, tvořícím dešťové, nebo sněhové srážky či krupobití. Čím jsou tedy pro humanisty? Mraky nejsou jednolité, představují celou škálu tvarů, které člověk pozoruje a tato pozorování přetváří v souladu se svými potřebami. Meteorolog nebo zkušený pozorovatel dokáže na jejich základě připravit předpověď počasí, biolog odhadnout možnosti rozvoje životního prostředí, umělec zvěčnit ve svých dílech, a humanista na základě vědomostí o světě ukazovat jejich roli v životě člověka.

Mraky po staletí fascinovaly člověka, jejich krása ohromovala a hrůza děsila tvůrce, ale také obyčejné lidi, čehož důkazem jsou výtvory lidské umělecké činnosti i folklórní texty. Mraky byly vždy vnímány dvojím způsobem: jako oblaka nevinně plující po nebi nebo hrozivě se tyčící kovadliny bouře. Lidstvo však od nich očekávalo spásné, životadárné dešťové nebo sněhové srážky, ale také se chránilo před jejich ničivými silami. Vždy se však dívalo s obdivem na tyto nepředstavitelné výtvory přírody.

Navrhovaný název setkání, tedy Slovanský atlas mraků je metafora, která může být chápána jako spojení meteorologického popisu mraků, s nímž se setkáváme v odborných publikacích, jakými jsou atlasy mraků, a humanitního pohledu ve slovanské kulturní oblasti, s nímž se setkáváme v jazycích, kulturách, literaturách a umění.

V rámci konference Slovanský atlas mraků navrhujeme následující tématické okruhy:

· Mraky a doprovodné jevy jako literární motivy ve slovanských literaturách;

· Mraky a doprovodné jevy ve slovanském folklóru;

· Mraky a doprovodné jevy ve slovanských jazycích;

· Role mraků a doprovodných jevů ve slovanských kulturách;

· Mraky a doprovodné jevy jako symboly;

· Mraky a doprovodné jevy z historické perspektivy;

· Společenská role mraků a doprovodných jevů;

· Slovanské virtuální mraky.

Na přihlášky na konferenci čekáme do 30. září 2021. Přihlašovací formulář v elektronické podobě zašlete prosím na adresu: humanistyka.przyroda@gmail.com. Veškeré informace a soubory ke stažení se nacházejí na webových stránkách projektu „Humanistika v přírodě – Příroda v humanistice”: www.humanitiesinnature.amu.edu.pl

Konferenční poplatek činí 200 PLN nebo 45 EUR (pro hosty ze zahraničí) a bude použit k částečnému pokrytí nákladů na vydání recenzované monografie. Informace o zařazení referátu do programu konference budou zaslány účastníkům po 5. říjnu 2021. Tehdy také obdržíte pokyny týkající se způsobu provedení platby.

Srdečně Vás zveme k účasti! Konferenční setkání bude probíhat na platformě MS Teams.

Organizační výbor konference:

Prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa – předsedkyně Organizačního výboru

Dr Magdalena Baer – tajemnice

Dr Patryk Borowiak

Dr Tatiana Ganenkova

Adresa sídla organizátora:

Collegium Maius

Ul. Fredry 10

61-701 Poznań