Ve středu 27. 4. 2022 bude na KJBS přednášet doc. Pavel Krejčí na téma Srbochorvatština – zrod, vývoj, rozpad a co bylo dál?

Ve středu 27. 4. 2022 12:30-14:00 bude na KJBS v rámci společného projektu mezi KJBS FF UK a ÚS FF MUNI hostovat doc. PhDr. Pavel Krejčí, Ph.D. z ÚS FF MU, Brno.

Srbochorvatština – zrod, vývoj, rozpad a co bylo dál?

Anotace: Je to už 30 let, co došlo k nahrazení lingvonyma „srbochorvatština“ novými či staronovými názvy reflektujícími národnost příslušného jazykového společenství. V přednášce se podíváme na to, kdy se vlastně sociolingvistický konstrukt označovaný nejčastěji jako srbochorvatština objevil, jaké pro to byly důvody, jakými peripetiemi si procházel, jak, kdy a proč nakonec skončil a především – co bylo po tzv. rozpadu srbochorvatštiny. V období postsrbochorvatském, tj. přibližně po roce 1991, se zaměříme na komparativní analýzu několika deklaratorních textů, které se – pokaždé trochu jiným způsobem – vyjadřovaly k jazykové politice vlastní země a/nebo ke vztahům mezi jazyky, které srbochorvatštinu nahradily.

Na závěr je plánována diskuse.

Přednáška se uskuteční 27. 4. 2022, 12:30-14:00 hlavní budova FF UK, 309A