Setkání s prvními ročníky 3. 10. 2022 v místnosti 308A

Dne 3. 10. 2022 od 10.00 hod. se v místnosti 308A uskuteční informační setkání s nově přijatými studenty prvních ročníků. Seznámíte se na něm s vedením a pedagogy KJBS, získáte přehled kdo je za co zodpovědný a na koho se obracet.

 

Těšíme se na všechny naše nové studenty!