Echo z albanologické konference v Bělehradě

Naši albanisté ze zúčastnili významné albanologické konference, která se konala ve dnech 26.-28.10. 2022 v Bělehradě, Srbsku. Konference se konala jako pocta ke 101. výročí založení vůbec nejstarší ho evropského (mimo Albánii a Kosovo) albanologického pracoviště, a sice Katedry albánského jazyka na Univerzitě v Bělehradě.

Mezi přednášejicí byly přední albanistické osobnosti jako prof. E. Lafe, prof. A. Jubani, asoc. prof. Naile Mala a mnoho dalších předních odborníků.

Pražská albanistika byla zastoupená dr. Orkidou Backus Borshi, Mgr. Přemyslem Vinšem a Mgr. Matějem Křepinským. Jsme nesmírně hrdí na skutečnost, že ač kontinuálně působí albanistika na FFUK pouhou jednu dekádu, již se v našich řadách profilují výrazní odborníci a doktorandi, kteří erudovaně přednášejí v oboru.