O. Backus Borshi a J. Horáková budou prezentovat své překlady 30. 11. 2022 v Kampusu Hybernská

Překladatelné na FFUK.

Dne 30. listopadu 2022 od 18.00 v Čítárně Kampusu Hybernská budou číst své překlady Zdeněk Beran, Orkida Backus Borshi, Michal Brabec, Jan Ctibor, Jan Dlask, Sylva Fischerová, Vojtěch Frank, Jarmila Horáková, Anežka Charvátová, Jana Kitzlerová, Petra Košťálová, Magda Králová, Martina Kutková, Tereza Límanová, Mariana Machová, Ondřej Pilný, Jana Pokojová, Robert Roreitner, Jiří Starý, Karolína Strnadová, Jovanka Šotolová, Zuzana Šťastná, Zdeněk Štipl a další z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců FFUK.

Úvodní ročník čtení překladů se zaměří napřeklady publikované v letech 2020–2022, a to i časopisecky.

Literární večery v dramaturgii redakce revue Prostor se usuteční v Čítárně HYB4 a jsou realizovány s finanční podporouhl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

Vstup na akci je zdarma.