Letní škola srbské disaspory v Niši 28. 7. – 6. 8. 2023

Akademska srpska asocijacija poziva pripadnike srpske dijaspore starosti od 18 do 25 godine da se prijave na letnji kamp srpskog kao zavičajnog jezika, koji će trajati 10 dana, od 28. 7. 2023. do 6. 8. 2023. godine u Nišu. Prijava traje do 31. 5. 2023. godine. Broj mesta je ograničen.I ove godinese nastavljamo sa popularizacijom srpskog jezika, istorije, kulture i tradicije u dijaspori i regionu. Cilj kampa je učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, kao i povezivanje mladih iz svih krajeva sveta, i to putem časova srpskog kao zavičajnog jezika.

Letnji kamp srpskog kao zavičajnog jezika predstavlja jedinstvenu priliku da učesnici uče i usavršavaju srpski jezik u jedinoj akreditovanoj školi srpskog kao zavičajnog jezika od strane Agencije za kvalifikacije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Nakon završetka kampa učesnici će dobiti potvrde o učešću na letnjem kampu, koje izdaje Akademska srpska asocijacija.
Učesnici će pored učenja i usavršavanja srpskog kao zavičajnog jezika moći da se druže sa vršnjacima iz svih krajeva sveta i Srbije, kao i da uče o srpskoj istoriji, kulturi i tradiciji kroz različite radionice (istorijska, folklorna, sportska, radionica starih zanata, veronauke i psihološko savetovanje itd.), a takođe će se upoznati sa znamenitostima Niša i okoline.

Broj mesta je ograničen!

U cenu su uračunati:

  • troškovi smeštaja i hrane (3 obroka dnevno),
  • radni materijal,
  • jednodnevni izlet do Vranja,
  • cene ulaznica svih muzeja,
  • sertifikat o učešću na kampu
  • kao i ostali programski sadržaj.

Učesnici sami obezbeđuju prevoz od mesta boravka do kampa kao i povratak, zdravstveno osiguranje kao i individualne troškove.

Cena kampa je 600 evra i plaća se u 2 rate.

Prva rata se plaća sa prijavom na kamp, a druga rata pred sam dolazak.

Za više informacija možete se obratiti Akademskoj srpskoj asocijaciji na imejl adresu asasocijacija@gmail.com,

ili putem viber-a ili whatsapp-a na broj telefona: +381 64 23-31-666.

Svi zainteresovani mogu da popune prijavu direktno na sajtu ili da skinu obrazac prijave (koji se nalazi na kraju teksta) i pošalju na imejl: asasocijacija@gmail.com sa naslovom ,,Prijava – letnji kamp”.

 

We invite you to register for the Serbian Language Summer Camp in Niš. The camp will be organized for young people between the ages of 18 and 25 and will last 10 days (from 7/28/2023 to 8/6/2023). Registration lasts until 5/31/2023. The number of places is limited!

This year too, we continue to popularize the Serbian language, history, culture and tradition in the diaspora and the region. The aim of the camp is to learn, preserve and nurture the Serbian language and the Cyrillic alphabet, as well as to connect young people from all over the world, through classes in Serbian as their native language.

The summer camp of Serbian as a native language represents a unique opportunity for participants to learn and improve the Serbian language in the only accredited school of Serbian as a native language by the Agency for Qualifications and the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. After the end of the camp, participants will receive certificates of participation in the summer camp, issued by the Academic Serbian Association.

In addition to learning and improving Serbian as their native language, participants will be able to socialize with peers from all over the world and Serbia, as well as learn about Serbian history, culture and traditions through various workshops (historical, folklore, sports, workshops of old crafts, religious studies and psychological counseling, etc.), and they will also get to know the sights of Niš, Vranje and the surrounding area.

The price of the camp is 600 euros and is paid in 2 installments.

The first installment is paid upon registration at the camp, and the second installment 10 days before arrival.

The price includes: accommodation and food costs (3 meals a day), work materials, one-day trip to Vranje, entrance fees to all museums, as well as other program content.

Participants themselves provide transportation from the place of stay to the camp and return, health insurance and individual expenses.

For more information, you can contact the Academic Serbian Association at the email address asasocijacija@gmail.com, or via Viber or WhatsApp at phone number +381 64 2331666.

Also, you can see more information on our website at the link:

https://asasocijacija.com/en/summer-camp-of-the-serbian-as-heritage-language-2/?script=lat

As well as via social networks:

https://www.facebook.com/asasocijacija/

https://www.instagram.com/asasocijacija/?hl=en

https://www.youtube.com/channel/UChfz_VD7Zn3k2GVUNWOrm6A