Erasmus+

Erasmus+ koordinátoři pro KJBS

ERASMUS + (vyjíždějící studenti, mobilita administrativních pracovníků OUT) – Mgr. Sandra Vlainić  sandra.vlainic@ff.cuni.cz

ERASMUS + (přijíždějící studenti, mobilita administrativních pracovníků IN) – Mgr. Sandra Vlainić sandra.vlainic@ff.cuni.cz

ERASMUS + (pedagogická mobilita) – PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.  jaroslav.otcenasek@ff.cuni.cz

Mezinárodní kreditová mobilita (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo)Mgr. Sandra Vlainić sandra.vlainić@ff.cuni.cz a Mgr. Přemysl Vinš  premysl.vins@ff.cuni.cz

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ERASMUS +

na výjezdy v akademickém roce 2023/2024

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií otevírá výběrové řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus. Zájemci mohou podávat přihlášky na následující univerzity:

 

Země Universita Počet studentů Délka pobytu v měsících celkem
 Bulharsko Plovdiv 1 6
Sofia 1 6
Chorvatsko Zagreb 2 10
Rijeka 2 10
Polsko Lodž 2 10
Rumunsko Bukurešť Dimitrie Cantemir Christian University 2 10
Bukurešť University of Bucharest 2 10
Cluj-Napoca Babes-Bolyai University Cluj-Napoca 2 10
Slovinsko Ljubljana 2 10
Nova Gorica 1 6
Primorska 3 18
Srbsko Bělehrad 3 15
Itálie Calábrie 1 10
Švýcarsko Bern 1 10

Podmínky VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 • Pro přihlášení do výběrového řízení na výjezd na studijní pobyt má nárok každý student FF UK řádně zapsaný do studia.
 • Vyjet do zahraničí na studijní pobyt může student nejméně na 3 měsíce a nejvíce na 12 měsícůNesmí tuto dobu na Erasmu přesáhnout.
 • Každý student má nárok na 360 dní na Erasmu po dobu jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., PhD. ). V dalším studijním cyklu má opět nárok na dalších 365 dní.
 • Pobyty v zahraničí lze různě kombinovat (např. výjezd na 5 měsíců na studijní pobyt do zahraničí a pak na zbytek měsíců na praktickou stáž apod.).

Výběrová řízení

Výběrové řízení pro akademický rok 2022/23 se koná v období od 15. února do 15. března a během měsíce září 2023 pro výjezdy v letním semestru 2023/24.

Výběrová řízení probíhají na jednotlivých základních součástech (katedrách a ústavech) v datech určených katederními koordinátory – informaci o přesném termínu konání zjistíte na stránkách kateder a ústavů nebo kontaktujte přímo koordinátora na své katedře.

Před výběrovým řízením si v univerzitní aplikaci is.cuni.cz/webapps založíte přihlášku na zahraniční univerzitu, na které byste chtěli studovat. Je možné si založit až tři přihlášky na tři různé univerzity. Aplikace bude otevřena pro podávání přihlášek od 15. února pro výjezdy v ZS, a 1. září pro výjezdy v LS.

Požadavky pro výběrová řízení na KJBS FF UK:

 1. Stručný životopis (v českém nebo anglickém jazyce, nebo i v jazyce, ve kterém budete studovat v zahraničí)
 2. Motivační dopis (v jazyce, ve kterém budete studovat v zahraničí)
 3. Doklad o jazykové způsobilosti (úroveň v jazyce výuky by měla být alespoň B2, pohovor bude veden ve zvoleném jazyce)
 4. Výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)
 5. Ústní pohovor v jazyce, ve kterém budete studovat v zahraničí (případně i v angličtině)

Hodnotící kritéria výběrového řízení:

 1. Formální- zda student zaslal všechny požadované dokumenty v termínu stanoveném základní součástí
 • Stručný životopis (1-5 bodů)
 • Motivační dopis (1-5 bodů)
 • Jazyková způsobilost (1-6 bodů)
 • Studijní průměr dle SIS (1-4 body)

5 b         1,0 – 1,25

4 b         1,25 – 1,5

3 b         1,5 – 2,0

2 b         2,0 – 2,5

1 b         2,5 – 3,0

0 b         3,0 -…

2. Další kriteriúm ( 1-5 bodů) projekt a plán pobytu.

Pro výběr studenta je nutné získat minimálně 50% bodů.

Termíny

Mezinárodní kreditová mobilita – přihlášky podávate v tištěné a podepsané podobě na sekretariátu Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (č. 309, Mgr. Dajana Vasiljevićová).

Erasmus+ – podáváte elektronickou přihlášku.

Deadline pro odevzdání přihlášek na LS akademického roku 2023/24 je 14. září 2023. Výběrové řízení se bude konat 15. září 2022 od 9 hodin (online a prezenčně v místnosti 23).

 

Výběrové řízení do programu Erasmus +

Úspěch v konkursu nezakládá nárok na přidělení stipendia v plné výši. O rozsahu stipendia se rozhodne posléze na fakultní úrovni podle výše prostředků přidělených rektorátem UK.

Realizační tým projektu Erasmus + a programu Mezinárodní kreditová moblita na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií Mgr. Sandra Vlainić, Mgr. Přemysl Vinš.

Obecné informace k programu Erasmus+.