Doktorské studium

Nabízíme možnostu navázat na magisterské studium doktorským studiem Slovanských filologií či Slovanských literatur

Studijní plány lze zhlédnout zde.

Informace týkající se zápisu do studia, imatrikulací, zadávání tématu disertační práce do SIS, zkoušky z cizího jazyka a filozofie, vypracovávání a odevzdávání disertačních prací, promocí atd. naleznete na stránkách oddělení vědy FF UK (ZDE).

Na vstupní stránce naleznete rozcestník do sekce DOKTORSKÉ STUDIUM, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o studiu, a dále do sekce OBORY, která obsahuje informace týkající se oborových rad, školitelů a komisí pro SDZK a obhajoby

Úvod > Studium > Doktorské studium