Studijní programy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Jihovýchodoevropská studia - jednooborové studium

Studijní plány platné pro studenty zapsané do akademického roku 2010/2011

Studijní plány platné pro studenty zapsané od akademického roku 2011/2012

– akreditace platné do: 1. 3. 2021

Jihovýchodoevropská studia - dvouoborové studium

Studijní plány platné pro studenty zapsané do akademického roku 2010/2011

Studijní plány platné pro studenty zapsané od akademického roku 2011/2012

– akreditace platné do: 1. 3. 2021

Profil absolventa bakalářského oboru Jihovýchodoevropská studia.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Jihovýchodoevropská studia - jednooborové studium
Studijní plány platné pro studenty zapsané od akademického roku 2010/2011

– akreditace platné do: 31. 12. 2021

Jihovýchodoevropská studia - jednooborové a dvouoborové studium
Studijní plány platné pro studenty zapsané od akademického roku 2013/2014

– akreditace platné do: 31. 12. 2021

Profil absolventa navazujícího magisterského oboru Jihovýchodoevropská studia.

MAGISTERSKÉ STUDIUM – akreditace platné pouze pro dostudování stávajících studentů

Rumunština - jednooborové a dvouoborové studium
– akreditace platné do: 31. 10. 2020 – prodloužena platnost akreditace pouze pro dostudování stávajících studentů s oprávněním konat státní rigoroózní zkoušky a udělovat titul PhDr., standartní doba studia je 5 let

DOKTORSKÉ STUDIUM

Slovanské filologie
– akreditace platné do: 31. 12. 2021

Slovanské literatury

– akreditace platné do: 31. 12. 2021

 

Úvod > Studium > Studijní programy