Studijní programy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Jihovýchodoevropská studia - jednooborové studium

Jihovýchodoevropská studia - dvouoborové studium

Profil absolventa bakalářského oboru Jihovýchodoevropská studia.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Jihovýchodoevropská studia - jednooborové studium

Jihovýchodoevropská studia - jednooborové a dvouoborové studium

Profil absolventa navazujícího magisterského oboru Jihovýchodoevropská studia.

MAGISTERSKÉ STUDIUM – akreditace platné pouze pro dostudování stávajících studentů

Rumunština - jednooborové a dvouoborové studium

DOKTORSKÉ STUDIUM

Slovanské filologie

Slovanské literatury

 

Úvod > Studium > Studijní programy