Profil absolventa

Popis odborného profilu absolventa bakalářského, magisterského a doktorandského studia, jeho profesních znalostí a kompetencí, charakteristika připravenosti pro potřeby praxe.

Jihovýchodoevropská studia – bakalářský studijní obor

Jihovýchodoevropská studia – navazující magisterský studijní obor

 

Postgraduální studijní obory:

Slovanské filologie

Slovanské literatury

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa