Knihovny

Knihovna Katedry jihoslovanských a balkanistických studií byla zahrnuta do Knihovny Jana Palacha na FF UK (v suterénu Hlavní budovy):

http://www.ff.cuni.cz/FF-23.html

 

V místnosti 309a se nachází příruční albanistická knihovna přístupná pro badatele a studenty, je určená k prezenční konzultaci knihovních materiálů. Část fondu pochází z pozůstalosti lingvisty doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc.

Její návštěvu je třeba domluvit v předstihu mailem s dr. O. Backus Borshi.

Příruční knihovna albanistiky bude od 5. března 2019 po celý letní semestr otevřena akademické obci i veřejnosti každé úterý od 12:30 do 14:00 pro prezenční konzultaci knihovních materiálů.
V knihovně budou dostupné i nové tituly zakoupené během zimního semestru, mezi nimiž nechybí jak odborné publikace o albánštině, tak také nejnovější albánská próza.

 

Na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií si lze navíc vypůjčit knihy a multimedia:

Seznam srbských filmů – v případě zájmu se obracejte na Mgr. Vlainić

Úvod > O katedře > Knihovny