Tanya Yankova, Ph.D.

Tanya Yankova, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

česká literatura 19. století

Bulharsko-české kulturní vztahy

současná bulharská literatura

slovanské literatury v srovnávací perspektivě

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2001 – 2009 – PhD., Plovdivská univerzita „Pajisije Hilendarského” (Buhlarsko) – Téma doktorské práce: Procesualita a kauzalita vypravěčských postupů v povídkách Jana Nerudy
 • 1995 – 2000  Plovdivská univerzita „Pajisije Hilendarského” (Buhlarsko) , Filologická fakulta, obor Slovanská filologie /Bohemistika
 • 1990 – 1995 Plovdivská univerzita „Pajisije Hilendarského” (Buhlarsko) , Filologická fakulta, obor Bulharská filologie

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2014 – dosud – Lektor bulharského jazyka a literatury, Karlova univerzita, Praha
 • 1995 až 2014 – odborná asistentka na katedře „Slovanská filologie”, Plovdivská univerzita

Granty, výzkumné záměry:

2013 – 2014 Projekt Studentské praxe – Projekt Ministerstva školstvi a věd Bulharské republiky

Publikační činnost:

Vědecké monografie:

ЯНКОВА, T., Процесуалност и каузалност на повествователните практики в разказите на Ян Неруда (Vypravěčské postupy v povídkách Jana Nerudy). УИ. Пловдив. 2010.

Recenzované časopisy – vnitřní recenze pro:

Янкова, T. Трудове на ПУ „П. Хилендарски”, časopis „Славянски диалози”, Poznańskie studia slawistyczne

Sborníky:

МАДЖАРОВА, T., Силата на женското слово в баладите на К. Я. Ербен (Možnosti ženské řeči v baladách K. J. Erbena) //Poznańskie studia slawistyczne, nr. 4/2013. Poznań, s. 103-113

МАДЖАРОВА, T., „Захорожово ложе”от К. Я. Ербен – от осъзнаване към изкупление на вината (Erbenův romantický hrdina – od uvědomování k vykoupení viny)  – Четвърта годишна конференция в Бърно // сб. Обучението по южнославянски езици и литератури, май 2013г., с. 210-217

МАДЖАРОВА, T.,  Романтическият герой на К. Я. Ербен – между предопределението и свободния избор (Erbenův romantický hrdina – mezi svobodou vůle a předurčeností) // Славистика IV. В чест на ХV международен славистичен конгрес. Минск 2013 г. Университетско издателство „Пайсий Хилендарски”, 2013 г., с. 272-281

МАДЖАРОВА, T., Стратегии на писмото в разказите на Ян Неруда (Strategie dopisu v Nerudových povýdkách) //Пространствата на словото, юбилеен сборник в чест на проф Св. Игов, София, 2012 г., ИЦ „Боян Пенев”,  с. 99-112

МАДЖАРОВА, T., „Писано тази година по задушница”от Ян Неруда – между разказа и писмото (Psáno o letošních dušičkách od Jana Nerudy – mezi pohádkou a dopisem)// Юбилеен сборник в чест на проф. Д. Иванова, Пловдив, Университетско издателство, 2013 г., с. 305-320

МАДЖАРОВА, T., Функции на женското слово в поезията на К. Я. Ербен  (Slovo ženy – funkce a možnosti v Erbenově poezii)// сб. Славистична конференция в СУ, Май, 2012 г.

МАДЖАРОВА, T., Пътят на майката – интерпретации на мита в баладата „Съкровище” от К. Я. Ербен (Matčina cesta – interpretace mýtu v Erbenově baladě Poklad)//сб. Юбилейни славистични четения. СУ. 19-21 април 2012

МАДЖАРОВА, T.,  Една (не)-обикновена автобиография от Бр. Нушич (Jeden (ne)-tradiční životopis od Branislava Nušiče) /сб. Южнославянските езици и литератури. Бърно. 2011

МАДЖАРОВА, T., Приказни мотиви в баладата „Златният чекрък” от К. Я. Ербен  (Pohádkové motivy v baladě Zlatý kolovrat K. J. Erbena) – Бохемистична конференция, Октомври, София,  2011 //Сб. Българската бохемистика днес. Изд. Парадигма. С., 2012, С. 189-198

МАДЖАРОВА, T.,  Ефективният протагонист в романа „Селяни” от Владислав Реймонт (Skutečný protagonista v romanu Sedláci Vl. Rejmonta) // сб. Юбилейни славистични четения – София, 2010г., с. 332-339

МАДЖАРОВА, T.,  Модуси на майчиното присъствие в „Китка” от К. Я. Ербен (Modusy matčina bytí v Kytice K. J. Erbena)// сб. Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив,  2009г., с. 198-205

Výstupy v OBD

Publikace

  Konference, zahraniční stáže:

  Zahraniční stáže Erasmus:

  –  2009/10 г. – Pardubická univerzita,

  –  2010/11 г. – Pardubická univerzita

  –  2012/2013 г. – Masarikova univerzita, Brno

  Účast na konferencích:

  • Jubilejní slavistická konference – Sofie. 19-21 duben, 2012
  • Mezinárodní seminář bohemistů, Мiletin, 2012
  • Mezinárodní seminář bohemistů a překladatelů, Praha, 2011
  • Konference Jižní slovanské jazyky a literatury. Brno, 2011
  • Bohemistická koference, Sofie, říjen, 2011
  • Mezinárodní pracovní seminář Vyučování bulharského jazyka jako cizí jazyk. Brno, 5.03.2010
  • Jubilejní slavistická konference – Sofie, 2010
  • Jubilejní koference Plovdivské univerzity, 2010
  • Konference mladých vědců, Plovdiv, listopad, 2009

  Pobyty v zahraničí:

  Mezinárodní letní škola českého jazyka, Karlova univerzita, Praha, červenec – srpen 2011

  Mezinárodní letní škola českého jazyka, Karlova univerzita, Praha, červenec – srpen 1998 г

  – 2012/2013  – Masarikova univerzita, Brno, Teacher mobility

  – 2010/11  – Pardubická univerzita, Teacher mobility

  – 2009/10  – Pardubická univerzita, Staff mobility

  УЧАСТИЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ERASMUS

  – учебната 2009/10 г. – Pardubická univerzita,

  – учебната 2010/11 г. – Pardubická univerzita

  – учебна 2012/2013 г. – Masarikova univerzita, Brno

  Další aktivity:

  Závěrečné práce

   

   

  Úvod > O katedře > Vyučující > bulharistika > Tanya Yankova, Ph.D.