Mgr. Giovanna Nanci, Ph.D.

  Adresa

  Odborné zaměření:

  výuka albánštiny

  albánská lingvistika

  překladatelství

  moderní albánská literatura

  Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

  • 2015 Studi letterari, linguistici, filologici e traduttologici (Literární, lingvistická, filologická a překladatelská studia), Università della Calabria, Cosenza, Itálie, PhD.
  • 2008 Lingue e letterature moderne, Filologia, linguistica e traduzione (Moderní jazyky a literatura, Filologie, lingvistika a překlad), Università della Calabria, Cosenza, Itálie, Mgr.
  • 2005 Mediazione linguistica (Lingvistické zprostředkování), Università della Calabria, Cosenza, Itálie, Bc.

  Praxe od ukončení VŠ studia:

  • 2013-dosud Filozofická fakulta UK v Praze – lektorka albánštiny (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií)
  • 2009–2010 Kulturní pracovník pro minoritní jazyky (stará albánština v Itálii), Catanzaro, Itálie
  • 2009 Deutsche Welle, Bonn, Německo – stážistka v albánské redakci rádia
  • 2007–2008 MIUR Project – lektorka italštiny v zahraničí (Německo)

  Granty, výzkumné záměry:

  • 2015-2016 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram č. 205 605 Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe (vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních identit v areálu východní a jihovýchodní Evropy)

  Publikační činnost:

  Kolektivní monografie:

  ALTIMARI F., NANCI G.: La ballata del fratello morto e la cavalcata fantastica. In: Eminescu plutonico, Vanhese G. (edd.), Cosenza: Centro Editoriale e Librario. Università della Calabria, 2007, s. 117-148.

  Recenzované časopisy:

  NANCI, G.: Luan Starova e la sua Saga Balcanica. Gli arbëreshë, una delle metafore globali. In: Hylli i dritës, ročník XXXV, č. 1–2, 2015, s. 273–294.

  NANCI, G.: Romani Kështjella i Ismail Kadaresë në gjuhën italiane – disa vërejtje mbi përkthimin. In: Res Albanicae – Rivista di Albanologia, ročník  II, č. 1, březen 2013, s. 141-156.

  NANCI, G.: La leggenda del fratello morto. In Arbëria Catanzaro, ročník I, č. 1, 2006, s. 11-20.

  Sborníky:

  NANCI, G.: Përkthimet në gjuhën italiane të romanit Kështjella të Ismail Kadaresë: përfundimet e analizës kritike. In: Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 34/1 – Universiteti i Prishtinës 2015, s. 89-100.

  NANCI, G.: Dritë që vjen nga humnera: analiza e përkthimit në italishten të ditarit dhe të vjershave të Drita Çomos. In: Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 31/1 – Universiteti i Prishtinës, 2012, s. 265-276.

  NANCI, G.: Romani Kështjella i Ismail Kadaresë në gjuhën italiane: disa vërejtje nga analiza e përkthimit. In: Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 30/2, Prishtinë, 2011, s. 133-152.

  Výstupy v OBD

  Publikace

  • Nanci G.: La critica della traduzione di Jiří Levý in relazione al modello analitico di Lance Hewson. Mutatis Mutandis, 2016, č. • no. 9, s. • p. 286-305. ISSN 2011-799X.
  • Nanci G.: Përkthimet në gjuhën italiane të romanit Kështjella të Ismail Kadaresë : përfundimet e analizës kritike. In Seminari XXXIV Ndërkombëtar për Gjuhën : Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Priština - Kosovo, Universiteti i Prishtinës, 2015, s. • p. 89-100. ISBN 978-9951-00-176-2.
  • Nanci G.: Luan Starova e la sua Saga Balcanica : Gli arbëreshë, una delle metafore globali. Hylli i dritës, 2015, č. • no. 35, s. • p. 273-294. ISSN 1816-5885.
  • Nanci G.: Romani Kështjella i Ismail Kadaresë në gjuhën italiane : disa vërejtje mbi përkthimin. Res Albanicae, 2013, č. • no. 2, s. • p. 141-156. ISSN 2279-7173.
  • Nanci G.: Dritë që vjen nga humnera : analiza e përkthimit në italishte të ditarit dhe të vjershave të Drita Çomos. In Rugova B., Berishaj A., Ahmetaj S., Mehmeti E., et al.: Seminari ndërkombëtar për gjuhën : Letërsinë dhe kulturën shqiptare. Prishtina, Universiteti i Prishtinës, 2013, s. • p. 265-276. ISBN 978-9951-00-155-7.

  Překlady z albánštiny do italštiny:

  STAROVA, L.: Sacrificio balcanico (z albánského originálu: Kurbani ballkanik). Lecce, Acustica, 2008. 145 s.

  Aliçka, Y.: Valzer per un amore (z albánského originálu: Valsi i lumturisë). Mabel Agency, 2013 (e-book). 114 s.

  Digitální nosič:

  NANCI, G. – PIGNOLI, M. L. – TORCHIA, M. T.: Lessico delle parlate arbëreshe del Catanzarese, 2011

  Nanci publikacni cinnost 2016

  Konference, zahraniční stáže:

  Účast na konferencích:

  Skanderbeg in the history and culture of Europe, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, Poznań, 14. – 15. června 2016, příspěvek: The Figure of Skanderbeg in Kadare’s Novel The Castle

  14. mezinárodní kolokvium rumunistických studií v Česku a na Slovensku, FF UK v Praze, 14. – 15. dubna 2016, příspěvek: La méthode critique de Lance Hewson pour l’évaluation de la traduction

  The 3rd International Conference, Translation from/into Languages with Limited Diffusion, Bratislava, 27 – 28 November 2015, příspěvek: Albanian Literature in Italian. Limits and Translation Problems of a “Minor” Language

  Simpozium për gjuhën dhe letërsinë arbëreshe në UEJL, Universiteti i Evropës Juglindore i Tetovës Madedonie, 28. – 29. dubna 2008, příspěvek: Vëzhgime rreth përkthimit italisht të romanit “Kurbani ballkanik” të Luan Starovës

  Pobyty v zahraničí:

  2015 – Tiranská univerzita, Filologicko-historická fakulta, Tirana, Albánie

  2015 – Prištinská univerzita, Filologická fakulta, Priština, Kosovo

  2011–2012 Université de Genève, Fakulta překladatelství a tlumočnictví (Faculté de traduction et Interpretation)

  2012 – Prištinská univerzita, Filologická fakulta, Priština, Kosovo

  2011 – Prištinská univerzita, Filologická fakulta, Priština, Kosovo

  Další aktivity:

  Spoluorganizace Albánského podvečeru na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze, květen 2016, Pocta albánskému spisovateli Ismailu Kadaremu při příležitosti jeho 80. narozenin.

  Spoluorganizátorka návštěvy významného italského albanisty Francesca Altimariho z Kalábrijské univerzity v Cosenze, 1. – 2. 12. 2015.

   

  Závěrečné práce

   

  Úvod > O katedře > Vyučující > externisté a doktorandi > Mgr. Giovanna Nanci, Ph.D.