PhDr. Jiří Našinec

  Adresa

  Odborné zaměření:

  Rumunský jazyk v synchronní a diachronní perspektivě

  Teorie a kritika uměleckého překladu

  Dějiny Moldavska a moldavská rumunská literatura 19. a 20. století

  Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

  • 1979 doktorát (PhDr.) na FF UK, obor rumunistika
  • 1974 Filozofická fakulta UK v Praze – rumunština – francouzština

  Praxe od ukončení VŠ studia:

  • 2011- dosud odborný asistent KJBS
  • 2001-2011 odborný asistent v Ústavu románských studií FF UK
  • 1996-2001 překladatel ve svobodném povolání
  • 1994-1995 redaktor nakladatelství Josefa Šimona
  • 1984-1994 redaktor nakladatelství Odeon (1992-1993 šéfredaktor)
  • 1977-1984 jazykový redaktor nakladatelství Práce

  Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

  • 2005 – dokud člen redakční rady Écho des Études Romanes (vydavatel Jihočeská univerzita České Budějovice)
  • 1993 – dosud člen výboru Česko-rumunské společnosti a redaktor Zpravodaje Česko-rumunské společnosti

  Ocenění za překlad:

  • 2014 – Cena Josefa Jungmanna za překlad knihy Bogdana Suceavy: S bubnem na zajíce chodil
  • 2008 – Mimořádná tvůrčí odměna v rámci Ceny Josefa Jungmanna za překlad knihy Normana Maney: Chuligánův návrat
  • 2007 – Magnesia Litera – Kniha roku, Petru Cimpoeșu Simion Výtažník
  • 2007 – Magnesia Litera – Nejlepší překlad, Petru Cimpoeșu Simion Výtažník
  • 2003 – Tvůrčí odměna v rámci Ceny Josefa Jungmanna za překlad knihy Aurelia Busuioca: Smlouvání s ďáblem

  Publikační činnost:

  Kolektivní monografie:

  NAŠINEC Jiří, Slovník rumunských spisovatelů, Praha: Libri, 2001, 259 s. Autorský podíl 45 hesel, překlad 35 hesel a studie o moldavské literatuře z rumunštiny.

  NAŠINEC Jiří: Kniha o Cyranovi, Praha: Mladá fronta, 1996 – spoluautor.

  NAŠINEC Jiří, Slovník rumunských spisovatelů, Praha: Odeon, 1984, cca 90 hesel.

  Sborníky a doslovy:

  NAŠINEC, Jiří, Když uděláte dva jedním. In Liviu Rebreanu, Adam a Eva, Praha: Havran, 2014, s. 273-278.

  NAŠINEC, Jiří, I Maneovi cizinci hledají byt. In Norman Manea, Doupě, Praha: Argo, 2014, s. 335-343.

  NAŠINEC, Jiří, Kadare mezi realitou a fantazií. In Kdo přivezl Doruntinu. Přel. Orkida Borshi, Praha:Dybbuk, 2011, s. 137-142.

  NAŠINEC, Jiří, TzvetanTodorov a literatura. In Tzvetan Todorov, Úvod do fantastické literatury, Praha: Karolinum, 2010, s. 335-343.

  NAŠINEC, Jiří, Întoarcerea huliganului de Norman Manea.In Ipostazele identităţii româneşti, Praha: Rumunské oddělení URS a Česko-rumunskáspolečnost, 2009, s. 204-207.

  NAŠINEC, Jiří, Gilles Leroy a jeho Alabama Song. In Gilles Leroy, Alabama Song. Přel. Alexandra Pfimpflová, Praha: Odeon, 2009, s. 173-177.

  NAŠINEC, Jiří, Utěšitelka Anna Gavalda. In Anna Gavalda, Člověk není nikdy úplně šťastný.Přel. Dana Melanová, Praha: Mladá fronta, 2009, s. 533-535.

  NAŠINEC, Jiří, Tema nuvelei Pe strada Mântuleasa la Pavel Kohout. In Mircea Eliade în context european/Mircea Eliade v evropském kontextu, Praha: Česko-rumunská společnost,                    2008, s. 120-124/117-120.

  NAŠINEC, Jiří, Rány, které stale ožívají. In Nancy Hustonová, Rodová znamení. Přel. Alexandra Pfimpflová, Odeon, 2008, s .245-250.

  NAŠINEC, Jiří, Krátkozraký intelektuál mezi cholerou a morem, In Mircea Eliade, Paměti, Praha: H&H, 2007, s. 539-549.

  NAŠINEC, Jiří, Paradoxy Charlese Nodiera. In Charles Nodier, Úval mrtvého muže, Praha: Havran, 2006, s. 207-218.

  NAŠINEC, Jiří, Literatura română tradusă în limba cehă. In Primul simpozion internaţional de studii româneşti în Cehia, Praha: Rumunské oddělení URS a Česko-rumunská společnost, 2005, s. 78-84.

  NAŠINEC, Jiří, Kořeny absurdního světa Eugèna Ionesca. In Eugène Ionesco, Fotografie plukovníka, Praha: Garamond, 2004, s. 131-142.

  NAŠINEC, Jiří, Besarábie – prokletá země? In Aureliu Busuioc, Smlouvání s ďáblem, HavlíčkůvBrod: Hejkal, 2004, s. 199-205.

  NAŠINEC, Jiří, Eugène Ionesco a nesnesitelná těžkost bytí. In Eugène Ionesco, Samotář, Praha: Aurora, 2000, s. 167-175.

  NAŠINEC, Jiří, Smutný ironic Valeriu Butulescu. In Valeriu Butulescu, Písečné oázy, Praha: Aurora, 2000, s. 100-103.

  NAŠINEC, Jiří, Mircea Eliade mezi domovem a světem. In Mircea Eliade, V hájemství snu, Praha: Aurora, 1996, s. 261-268.

  NAŠINEC, Jiří, Trpký smíšek Ion D. Sîrbu, In Ion D. Sîrbu, Myš B, Praha: Odeon, 1990, s. 231-240.

  NAŠINEC, Jiří, Eliadův svár s časností aneb Dějiny jako hierofanii. In Mircea Eliade, Tajemství doktora Honigbergera, Praha: Vyšehrad, 1990, s. 251-259.

  NAŠINEC, Jiří, Život románu a romány života. In Mircea Eliade, Bengálská noc, Praha: Melantrich, 1989, 309-315.

  NAŠINEC, Jiří, Beşleagův boj proti zapomnění. In Vladimir Beşleagă, Spálená křídla, Praha: Odeon, 1988, s. 247-253.

  NAŠINEC, Jiří, Paradox fantastického. In Mircea Eliade, Had, Praha: Odeon,1987, s. 159-163.

  NAŠINEC, Jiří,    Arés a Éros. In Laurenţiu Fulga, Fascinace, Praha: Odeon, 1986, s. 433-4

  NAŠINEC, Jiří, Tradice I modernost. In Pět rumunských novel, Praha: Odeon, 1985, s. 419-425

  Výstupy v OBD:

  Publikace

  • Našinec J.: Muž, který se směje. Praha, Odeon, 2016. 744 s. • p. ISBN 978-80-207-1675-0.
  • Našinec J.: Štěkání na měsíc. Praha, Havran, 2016. 192 s. • p. ISBN 978-80-87341-30-8.
  • Našinec J.: Démoni noci. Praha, Havran, 2016. 244 s. • p. ISBN 978-80-87341-32-2.
  • Našinec J.: Oba dva. Praha, Herrmann & synové, 2016. 248 s. • p. ISBN 978-80-87054-45-1.
  • Našinec J.: Odkud vítr vane: antologie povídek z jihovýchodní Evropy. Praha, Karolinum, 2016. 172 s. • p. ISBN 978-80-246-3467-8.
  • Našinec J.: Úspěchy napříč světadíly : O rumunské literatuře. Literární noviny : Příloha Svět knihy, 2012, č. • no. 25, s. • p. 3-3. ISSN 0862-5921.

  Publikace popularizační:

  NAŠINEC Jiří, Úspěchy napříč světadíly: O rumunské literatuře. Literární noviny: Příloha Svět knihy, 2012, č. no. 25, s. • p. 3-3. ISSN 0862-5921.

  NAŠINEC, Jiří, Despre premiera în Cehia a cărţilor autorilor moldoveni (convorbire cu D. Crudu), Chişnău: Starea de Urgenţă nr. 16/2009.

  NAŠINEC, Jiří, Adesea, cei mai ,iacobini‘ sunt, de regulă, cei cu musca trecutului pe căciulă (convorbire cu V. Ciobanu), Chişinău: Contrafort nr. 11-12, 2008, p. 19.

  NAŠINEC, Jiří, Chuligánův návrat jsou paměti i fikce, Lidové noviny 11. 9. 2008: Příloha Premiéry, s. III.

  NAŠINEC, Jiří, Marelejoc de-a arţarul,  România literară,  nr. 9/2007, p. 29.

  NAŠINEC, Jiří, Kadareho dramata krevní msty, Literární noviny č. 32/2007, s. 10.

  NAŠINEC, Jiří, Prin romanul său Simion Liftnicul, Petru Cimpoeşu a deschis larg poarta literaturii române în Cehia, Bucureşti: Observatorul cultural, nr. 147, 2008, p. 14-15.

  NAŠINEC, Jiří, Poutník slunečního světa (100. výročí narozeni M. Eliada, Týden č. 11/2007, s. 88-90.

  NAŠINEC, Jiří, O vážných věcech mluví Cimpoeşu s humorem (rozhovor s redakcí LN), Lidové noviny 23. 4. 2007, s. 17.

  NAŠINEC, Jiří, Literatura română în traduceri cehe, după al doilea război mondial, Limba română, nr. 4-5, s.191-193.

  Umělecké překlady:

  Překlady z francouzštiny

  Fernandezová Adèle, Stromy pro Süleymana, Praha: Práce, 1981.
  Eliade, Mircea, Dějiny náboženského myšlení I-III , Praha: Oikúmené 1995-97, s dalšími překladateli (kapitoly V, VIII, IX, XIII, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXXI, XXXIX).
  Klotz, Claude, Dracula a syn, Praha: Odeon, 1997.
  Muchembled, Robert a kolektiv, Magie a čarodějnictví v Evropě od středověku po současnost, Praha:    Volvox Globator, 1997.
  Nodier, Charles, Trilby aneb Argailský rarášek, Praha: VolvoxGlobator, 1997.
  Verdet, Jean-Pierre, Nebe. Řád a chaos, Praha: Slovart, 1997 (s Oldřichem Kalfiřtem).
  Bramlyová Marine, Artemisia aneb Malířská náruživost, Praha: Volvox Globator, 1999.
  Dumas, Alexandre, Dobrodružství hraběte Lydericha, Praha: Vyšehrad, 1999.
  Eliade, Mircea, Jóga. Nesmrtelnost a svoboda, Praha: Argo, 1999 (s JiřímVíznerem).
  Mauss, Marcel, Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech, Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.
  Ionesco, Eugène, Samotář, Praha, Aurora, 2000.
  Davyová Marie-Madelaine a kolektiv: Encyklopedie mystiky II, Praha: Argo, 2001.
  Dumézil, Georges, Mýtus a epos I. Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů, Praha: Oikúmené, 2001
  Dumas, Alexandre, Tisíc a jeden přízrak, Praha: Havran, 2004.
  Ionesco, Eugène, Fotografie plukovníka, Praha: Garamond, 2004.
  Schopp, Claude, Alexandre Dumas – genius života, Praha: Existencialia, 2004.
  Horyna, Mojmír; Ducreux, Marie-Elizabeth; Marès, Antoine; Fouace, Jean, Buquoyský palác [monografie, překlad 3 statí]; Paris: Gründ, 2005.
  Halter, Marek, Sipora  Frýdek-Místek: Alpress, 2006.
  Nodier, Charles, Úval mrtvého muže, Praha: Havran, 2006.
  Crésus, Zpověď prohnilého bankéře Praha: Prostor, 2013.
  Michel, Bernard, Sacher-Masoch, Praha: Dybbuk, 2015.
  Hugo, Victor: Muž, který se směje, Praha, Odeon, 2016.
  Nodier, Charles: Démoni noci, Praha: Havran 2016.

   

  Překlady z rumunštiny

  Eliade, Mircea, Slečna Kristýna. In Pět rumunských novel, Praha, Odeon, 1985; Praha: Lidové nakladatelství, 1991.
  Voiculescu, Vasile, Šakuntala. In Pět rumunských novel, Praha: Odeon, 1985.
  Fulga, Laurenţiu, Fascinace, Praha: Odeon, 1986.
  Eliade, Mircea, Had, Praha: Odeon, 1987; Praha: Lidové nakladatelství, 1991.
  Beşleagă, Vladimir, Spálená křídla, Praha, Odeon, 1988.
  Tudoran, Radu, Napněte všechny plachty! I-II , Praha: Albatros 1988.
  Eliade, Mircea, Svatba v nebi. In Eliade, Mircea, Bengálská noc, Praha, Melantrich 1989.
  Eliade, Mircea, Tajemství doktora Honigbergera, Praha: Vyšehrad, 1990.
  Sîrbu, Ion D., Myš B, Praha: Odeon, 1990.
  Eliade, Mircea, V hájemství snu, Praha: Aurora, 1996.
  Butulescu, Valeriu, Písečné oázy, Praha: Aurora, 2000.
  Eliade, Mircea, Hádání z kamenů, Praha: Argo, 2000.
  Busuioc, Aureliu, Smlouvání s ďáblem, Havlíčkův Brod: Hejkal, 2004.
  Cimpoeşu, Petru, Simion Výtažník, Praha: Dybbuk, 2006.
  Eliade, Mircea, Paměti, Praha, H&H, 2007.
  Cimpoeşu, Petru, Christina domestica a lovci duší, Praha, Havran, 2008.
  Manea, Norman, Chuligánův návrat, Praha: Havran, 2008.
  Ciocan, Iulian, Než zemřel Brežněv, Praha: Dybbuk, 2009.
  Rusu, Nicolae, Krysiáda, Praha: Havran, 2011)
  Rusu, Nicolae, Silvestr na vraku, Praha: Havran, 2011.
  Busuioc, Aureliu, Říkej mi Johny aneb Naučení veterána KGB Verdikurova synovci, Praha: Havran, 2012.
  Suceavă, Bogdan, S bubnem na zajíce chodil, Praha: Paseka, 2014.
  Manea, Norman, Doupě, Praha: Argo, 2014.
  Rebreanu, Liviu, Adam a Eva, Praha: Havran, 2014. .
  xxx, Naše zrcadlo. Antologie moldavské krátké prózy, Hradec Králové: Milan Hodek, 2014. .
  Rebreanu, Liviu, Oba dva, Praha: Herrmann a synové, 2016. .
  Busuioc, Aureliu, Štěkání na měsíc, Praha: Havran, 2016.

  Překlady v časopisech a sbornících:

  Marie-Elizabeth Ducreux, Několik úvah o barokní zbožnosti a o rekatolizaci Čech, Folia Historica Bohemica 22, 2006.

  Ungureanu, Cornel, Mezi periferií a okrajem, A2, č. 2/2006, s. 1. 15-16.

  Jehnička. In Balada Mioriţa v českých překladech, Praha: Česko-rumunská společnost, 2007, s. 29-32.

  Ciocan, Iulian, Škola, revue Labyrint 4. 19-20, 2007.

  Manea, Norman, Návrat chuligána, Víkend – magazín Hospodářských novin č. 24/2007, s. 42-33.

  Manea, Norman, Mluvím s kamenem. In Vorbind pietrei, Bucureşti-Iaşi: Polirom, 2008, s. 87-100.

  Danilov Nichita, XX. století, Vzývání, Jméno tvého domu, melancholie, Záblesk jasnozřivosti, Roční období. In Tahle čtvrť je naše (Současní rumunští básníci), Praha-Bratislava: AB/ART, 2008, s. 66-69.

  Muşina, Alexandru, Mimi, Léto, Dudu, Naše čtvrť, The show must go on. In: Tahle čtvrť je naše (Současní rumunští básníci), Praha-Bratislava: AB/ART, 2008, s. 98-101.

  Eliade, Mircea, Pelerína, Plav č. 6 6/2009, s. 6-9.

  Suceavă, Bogdan, Pozdravy z Prahy, Plav č. 6/2009, s. 28-30.

  Cioran, Emil M., Na vrcholu zoufalství, revue Labyrint č. 27-28, 2011, s. 170-173.

  Rusu, Nicolae, Výbuch, Plav č. 2/2012, s. 13-17.

  Ciocan, Iulian, Teta Frosia, Plav č. 2/2012, s. 33-36.

  Crudu, Dumitru, Usedavý pláč jedné z nejlepších přítelkyň Valentiny Pavlovny, Plav 2/2012, s. 46-47.

  Baştovoi, Savatie, Konec světa, Plav 5-6/2012, s. 61-64.

  Suceavă, Bogdan, Zeď, Kontexty č. 6, 2014, s. 71-75.

  Editor:

  xxx, Čeští spisovatelé o Rumunsku, Praha: Česko-rumunská společnost, 2000.

  Emanuel svobodný pán z Friedbergů (Mírohorský), Po Dunaji do Rumunska, Praha: Česko-rumunská společnost, 2002.

  Ionesco, Eugène, Neznámý Eugen Ionescu, Praha: Česko-rumunská společnost, 2004 (+ překlad, s. 11-45).

  Účast na konferencích:

  Universalitatea scriitorilor basarabeni prin traducere, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Kišiněv 18. 10. 2013, příspěvek Recepţionarea literaturii basarabene în Cehia

  Další aktivity:

  Závěrečné práce

   

   

  Úvod > O katedře > Vyučující > externisté > PhDr. Jiří Našinec