NAKI

Budova Hlavní budova – nám. J. Palacha 2
Místnost 3. patro, č. 309 a 308a
Telefon 221 619 266 a 347