Mgr. Oleksandr Sukhanek

Mgr. Oleksandr Sukhanek

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

česká komunita na Krymu, její historie a současná jazyková situace
ruskojazyčná komunita v České republice

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2014 (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Čeština pro cizince.
 • 2004 – Tauridská národní univerzita V. I. Vernadského (Simferopol). Geografická fakulta. Ekonomická a sociální geografie.

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • od 2016 vědecký pracovník, KJBS, FF UK
 • od 2012 člen redakce fakultního časopisu Nová čeština doma a ve světě
 • 2012–2014 vědecko-výzkumný pracovník v rámci grantového projektu (GAČR, №P40612J010), KJBS, FF UK
 • od 2007 externí překladatel v Krymské kulturně-osvětové společnosti Čechů „Vltava“ (Simferopol, Republika Krym)

Granty, výzkumné záměry:

 • 2016–2020 Abeceda českých reálií. NAKI DG16P02B018 (člen týmu).
 • 2012–2014 Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým. GA ČR, č. P406/12/J010, bilaterální grant s Slavisches Seminar, Albert Ludwig-Universität Freiburg, SRN. (člen týmu).
 • 2012–2013 výzkum české krajanské komunity na jihu Ukrajiny. Vnitřní grant FF UK, VG099 (řešitel).

Publikační činnost:

Kolektivní monografie:

SUKHANEK, A. 2016. The Linguistic Situation of Russian-Speaking Immigrants Living in a Czech-Speaking Environment. In: Second language acquisition in complex linguistic environments. Russian native speakers acquiring standard and non-standard varieties of German and Czech In BESTERS-DILGER, J. & GLADKOVA, G. (eds). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, pp.13-28. a СУХАНЕК, А. Языковая ситуация русскоязычных в чешской языковой среде. In: Усвоение второго языка в сложном языковом пространстве: как носители русского языка усваивают разговорные и литературные разновидности немецкого и чешского, БЕСТЕРС-ДИЛГЕР, Ю. & ГЛАДКОВА, Г. (ред.). 2016. Praha: FF UK, с.11-26.

 

СУХАНЕК, Александр. Язык крымских чехов: изменение языковой ситуации в течение 150 лет. In: Україна-Чехія: історія та сьогодення. Одеса: ВМВ, 2013, s. 202-210. ISBN 978-966-413-412-2.

Sborníky:

СУХАНЕК, Александр. Языковая ситуация в чешских поселениях в Крыму. In: Русская филология. 24. Тарту: Отделение славянской филологии Тартуского университета, 2013. s. 388-391. ISSN 2228-4494.

Výstupy v OBD:

Publikace

  Konference, zahraniční stáže:

  Účast na konferencích:

  13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (School of Slavonic and East European Studies, University College London, Londýn, 19.-21. února 2014) s příspěvkem Second Language Acquisition by Immigrants from the Former USSR (the case of Russian speakers in the Czech Republic).
  IV. mezinárodní vědecko-praktická konference „Ukrajina – Česká republika: historie a současnost“ (Oděsa, 9.–10. listopadu 2012) s příspěvkem Язык крымских чехов: изменение языковой ситуации в течение 150 лет.
  Международная конференция молодых филологов (Тарту, 27–29 апреля 2012) s příspěvkem Языковая ситуация в чешских поселениях в Крыму.

  Další aktivity:

  Závěrečné práce

   

  Úvod > O katedře > Vyučující > NAKI > Mgr. Oleksandr Sukhanek