Mgr. Adam Kulhavý

Mgr. Adam Kulhavý

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

dějiny Bulharska, Valašska a Moldávie ve středověku

církevněslovanská historiografie

problematika mýtu v literatuře

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2012 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – Jihovýchodoevropská studia – titul Mgr.
 • 2009 Univerzita Pardubice – Slavistická studia zemí Evropské unie/Historie – titul Bc.

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2016–dosud: vědecký pracovník na KJBS FF UK

Granty, výzkumné záměry:

 • 2016–2020: Abeceda českých reálií (DG16P02B018, NAKI, Ministerstvo kultury), (člen týmu)
 • 2012–2014: Výzkumný záměrUK PRVOUK – P12 „Historie v interdisciplinární perspektivě“ (účastník)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

 • 2012-2014 – Člen organizačního týmu Konference mladých slavistů

Publikační činnost:

Kolektivní monografie:

KULHAVÝ, Adam, Slavistické odkazy: Cannons vs. God: Battle of Feldioara and its reception in the Church Slavonic chronicle of Moldavian bishop Macarius. In M. Kuczyńska, J. Stradomski (eds.), Krakowsko-Wileńskie studia slawisticzne. Tom 11, Konflikty zbrojne i ideologiczne w dawnym piśmiennictwie Słowian oraz ich echa w nowszej kulturze. Kraków : Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, s. 219-232, 2015.

Recenzované časopisy:

KULHAVÝ, A.: Mezi nepochopením a opovržením: Moldavské církevněslovanské kroniky očima rumunské vědy. In Porta Balkanica,2014,1. Brno : Porta Balkanica, 2014, s. • p. 32-43. ISSN 1804-2449

Sborníky:

KULHAVÝ, A.: Paměť nebo zapomnění? Vývoj mýtu počátku ve středověkém Bulharsku a jeho komparace s okolními pravoslavnými státy. In Slovanský svět: známý či neznámý?. Červený Kostelec; Praha : Pavel Mervart, 2013, s. • p. 127-139. ISBN 978-80-7465-063-5.

Výstupy v OBD:

Publikace

 • Kulhavý A.: Împăraţi sau domni ? Urmaşii lui Ştefan cel Mare şi titlul lor de "ţar" în cronica lui Macarie. Analele Putnei, 2018, č. • no. 13, s. • p. 265-272. ISSN 1841-625X.
 • Kulhavý A.: Proslavjani i zabraveni: istoričeska pamet za balgarskite chanove vav Vtoroto balgarsko carstvo. In Билярски И.: AUDATOR TEMPORIS ACTI STUDIA IN MEMORIAM IOANNIS A. BOŽILOV: VOL. I RELIGIO, HISTORIA. Sofie, Institut za istoričeski izsledvanija Balgarska akademia na naukite, 2018, s. • p. 312-318. ISBN 978-619-176-131-9.
 • Kulhavý A.: Mitǎt za načaloto v srednovekovna Balgarija : razvoj i specifiki. In Treti meždunaroden kongres po bǎlgaristika. Sofie, Bulharsko, Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2017, s. • p. 318-325. ISBN 978-954-07-3863-5.
 • Kulhavý A.: Mezi nepochopením a opovržením: Moldavské církevněslovanské kroniky očima rumunské vědy. Porta Balkanica, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 32-43. ISSN 1804-2449.
 • Kulhavý A.: Paměť nebo zapomnění? Vývoj mýtu počátku ve středověkém Bulharsku a jeho komparace s okolními pravoslavnými státy. In Příhoda M.: Slovanský svět: známý či neznámý? Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2013, s. • p. 127-139. ISBN 978-80-7465-063-5.

Konference, zahraniční stáže:

Účast na konferencích:

2016 Colocviile Putnei – ediția aniversară „Putna 550”, Putnenský klášter

2015 Town and Country in the Byzantine Word: Social and Economic Perspectives , Sofie 2015 Národní konference studentů a doktorandů, Plovdiv

2013 III. mezinárodní kongres bulharistiky, Sofie

2012 Konference mladých slavistů

Pobyty v zahraničí:

2015 Bălgarska Akademija na naukite, Institut za istoričeski izsledvanija

2014 Universitatea A.I.Cuza Iași, Institut de istorie

2012 Sofijski universitet „Kliment Ochridski“, Institut po Istoria

2009 Universitet Pajsij Chilendarski, Plovdiv, Katedra po slavistika

Další aktivity:

Závěrečné práce