Mgr. Evgenia Cvetković

Mgr. Jevgenija Cvetkovič

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

osvojování češtiny jako cizího jazyka se zaměřením na rusky mluvící studenty

psycholingvistika, zejména psycholingvistické aspekty osvojování cizího jazyka

statistické zpracování dat a hodnocení výzkumu

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2014 (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Bohemistika. Čeština pro cizince
 • 2011 (Bc.) – Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Bohemistika. Čeština pro cizince
 • 2007 – Sibiřská federální univerzita. Ekonomická fakulta. Reklama a Marketing

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • od 2016 vědecký pracovník, FF UK (KJBS)
 • od 2015 korektorka časopisu Nová čeština doma a ve světě, FF UK

Granty, výzkumné záměry:

 • 2016–2020: Abeceda českých reálií (DG16P02B018, NAKI, Ministerstvo kultury), (člen týmu)
 • 2013–2014 externí pracovník na grantu (GAČR, №P40612J010), FF UK (KJBS)

Publikační činnost:

Kolektivní monografie:

Simeunovich-Skvortsova M. – Ulyankina E., Библиография по сопоставительному изучению русского и чешского языков. In Gladkova, G., Ulyankina, E. (eds.), Библиография по сопоставительному изучению русского и чешского языков, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 157−190.

Výstupy v OBD:

Publikace

 • Gladkova H., Sukhanek O., Ulyankina E., Macurová J., Veroňková J., Ramasheuskaya K., Stranz-Nikitina V., Hasil J., Ivanovová D.: Čeština a ruština v kontaktu : metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 160 s. • p. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Ulyankina E.: Korelace vybraných sociologických parametrů ruskojazyčných mluvčích češtiny a osvojování češtiny jako druhého jazyka (statistické výstupy). In Gladkova H., Ramasheuskaya K.: Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 35-52. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Simeunovich-Skvortsova M., Ulyankina E.: Sintaksis. In Gladkova H.: Библиография по сопоставительному изучению русского и чешского языков. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 157-190. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Gladkova H., Hasil J., Ivanovova D., Izmaiolova S., Macurová J., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Ulyankina E., Stranz-Nikitina V.: Bibliografija po sopostavitel'nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 320 s. • p. ISBN 978-80-7308-660-2.

Další aktivity:

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > vědečtí pracovníci > Mgr. Evgenia Cvetković