Mgr. Jane Jovanov, PhD.

Mgr. Jane Jovanov, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

Lingvistika a kultura ve výuce cizích jazyků; formování precedentních fenoménů v ruštině a dalších jazycích;

Nacionalismus, nacionální identita, jejich vývoj z lingvistického hlediska.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2019 Filozofická fakutla, Univerzita Karlova – Slovanské filologie
 • 2012 Filologická fakulta, Univerzita Cyrila a Metoda ve Skopji – lingvistika (precedentní fenomény)
 • 2007 Filologická fakulta, Univerzita Cyrila a Metoda ve Skopji – ruský jazyk a literatura

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2016 – dosud: Karlová Univerzita, Filozofická fakulta – vědecký pracovník
 • 2014 Karl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko – civilizace a jazyk (letní semestr, hostující lektor)
 • 2007–2015 Filologická fakulta, Univerzita Goce Delčeva ve Štipu, Makedonie – učitel ruského jazyku, staroslovenštiny

Granty, výzkumné záměry:

 • 2016 NAKI

Publikační činnost:

Sborníky:

JOVANOV, J.: 2015. Linguaculture in education – the multimodal method. XXIV. Kolokvium mladých jazykovedcov. Praha. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 9 s.

JOVANOV, J. – KIROVA, S. „Prekrasen nov svet“ pregled i sociofilosofska analiza. YEARBOOK 2014. Štip, Faculty of Philology, Goce Delcev University, 5, 2014, s. 117–126.

JOVANOV, J.: Linguistic relativism through a review of euphemisms and the principles of newspeak in „1984“. YEARBOOK 2013. Štip, Faculty of Philology, Goce Delcev University, 4, 2013, s. 55–62.

JOVANOV, J.: The influence of SMS messages on CM. YEARBOOK 2011. Štip, Faculty of Philology, Goce Delcev University, 2, 2011, s. 129–136.

JOVANOV, J.: Razvoj na megjukulturnata komunikacija kako nauka. 4. Sveti Nikole, Megjunaroden centar za slavjanska prosveta, 2013, s. 158-160.

Výstupy v OBD:

Publikace

 • Jovanov J.: Polycontextual linguacultural competence. In Kuzmanovska D.: FILKO : filologija, kuľtura i obrazovanie : Sbornik statej. Štip, Makedonie, Universitet „Goce Delčev“, 2017, s. • p. 219-226. ISBN 978-608-244-469-7.
 • Jovanov J.: Perspektivi za novi učebnici po stranski jazik. In Dragana K.: FILKO. Štip, Makedonie, Filologická fakulta, Univerzita "Goce Delčev", 2016, s. • p. 315-322. ISBN 978-608-244-308-9.
 • Jovanov J., Ramasheuskaya K.: "Izgubenata generacija" : "Izgubena" niz iskustvata i značenjeto. In FILKO. Štip, Makedonie, Filologická fakulta, Univerzita "Goce Delčev", 2016, s. • p. 323-332. ISBN 978-608-244-308-9.
 • Jovanov J., Kirova S.: "Prekrasen nov svet" : Pregled i socio-filosofska analiza. In Denkova J.: Godišen zbornik 2014, Filološki fakultet, Univerzitet „Goce Delčev". Štip, Filološki fakultet, Univerzitet „Goce Delčev", Štip, 2014, s. • p. 117-127. ISBN 1857-7059.
 • Jovanov J., Golakov K.: Mal makedonsko-ruski tematski rečnik. Skopje, Makedonie, Sovremenost, 2014. 210 s. • p. ISBN 978-608-4501-36-7.

Umělecké překlady:

BULGAKOV, M.: Teatarski roman. (z ruského originálu: Театральный роман). Skopje, Begemot, 2013, 207 s.

Konference, zahraniční stáže:

Pobyty v zahraničí:

 

 • 2016 Výzkumní pobyt v rámci programu CEEPUS při katedře slovanské filologie Filozofické fakulty v Lublani, Slovinsko.
 • 2015 Výzkumní pobyt v rámci programu CEEPUS při katedře slovanské filologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko
 • 2015 Výzkumní pobyt v rámci programu CEEPUS při Univerzitě ve Varšavě
 • 2015 Výzkumní pobyt v rámci programu CEEPUS při Univerzitě ve Vídni
 • 2014 Karl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko – CEEPUS grant

 

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > vědečtí pracovníci > Mgr. Jane Jovanov, PhD.