Mgr. Josip Lah

Mgr. Josip Lah, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

heritage studies (kulturně historická studia)

kulturální studia

kulturní antropologie

mediální studia

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2016 (Ph.D.) – Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, obor sémiotika
 • 2007 (Mgr.) – Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, obor anglický jazyk a literatura – literární komparatistika

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • od 2016 vědecký pracovník, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,
 • 2010–2016 odborný asistent, Institut pro antropologický výzkum, Záhřeb

Granty, výzkumné záměry:

 • 2016–2020: Abeceda českých reálií (DG16P02B018, NAKI, Ministerstvo kultury), (člen týmu)
 • 2014–2016: Historical Perspectives on Transnationalism and Intercultural Dialogue in the Austro-Hungarian Empire – TIDA (IP-11-2013-3914, Chorvatská vědecká nadace), (člen týmu)
 • 2014–2015: Historical Perspectives on Transnationalism and Intercultural Dialogue in the Multilingual Adriatic Littoral – VIZA (Ministerstvo vědy, vzdělání a sportu Chorvatské republiky), (člen týmu)
 • 2011–2012: ANTRONA – Základní antropologická terminologie (07.01. /22, Chorvatská vědecká nadace), (člen týmu)
 • 2010–2013: Suvremena transformacija lokalnih jezičnih zajednica i kulturna raznolikost (196-1962766-2743, Ministerstvo vědy, vzdělání a sportu Chorvatské republiky), (člen týmu)

Publikační činnost:

Kolektivní monografie:

LAH, J., BAREŠIĆ, A., FORENBAHER, S., IVEKOVIĆ MARTINIS, A., JERNEJ PULIĆ, M., NAHOD, B., NOVOKMET, N., ORLIĆ, O., PERINIĆ LEWIS, A., RAJIĆ ŠIKANJIĆ, P., RUDAN, P., SMOLEJ NARANČIĆ, N., ŠIMIČIĆ, L., TOMAS, Ž., VUKŠA NAHOD, P., ZAJC PETRANOVIĆ, M. In SUJOLDŽIĆ, A. (ed.) Hrvatsko antropološko nazivlje. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015.

 LAH, J., IVEKOVIĆ MARTINIS, A., JERNEJ PULIĆ, M. Izgradnja antropološkog nazivlja – klasifikacija područja i izvori. In SUJOLDŽIĆ, A. (ed). Antropološko nazivlje, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za antropološka istraživanja & Hrvatsko antropološko društvo, 2013, 32–44.

Recenzované časopisy:

LAH, J., IVEKOVIĆ MARTINIS, A., SUJOLDŽIĆ, A. Terminological Standardization in the Social Sciences and Humanities – The Case of Croatian Anthropological Terminology. In Jezikoslovlje 16 (2–3), 2015, 253–274.

LAH, J., ORLIĆ, O., ŠIMIČIĆ, L., IVEKOVIĆ MARTINIS, A., SUJOLDŽIĆ, A. In Croatian Anthropological Terminology – Challenges and Dilemmas. In Collegium antropologicum 37 (3), 2013. 665–676.

LAH, J. Vizualna antropologija između znanosti i umjetnosti. In Hrvatski Filmski Ljetopis 71, 2012, 39–49.

LAH, J., Observational Cinema: Anthropology, Film, and the Exploration of Social Life. In Collegium antropologicum 35 (4), 2011, 1369–1371.

LAH, J., MATIJAŠEVIĆ, Ž. Psihoanalitičko čitanje Puta do Indije E. M. Forstera: Nemoguća racionalizacija nesvjesnog. Književna smotra 148, 2008, 13–33.

Výstupy v OBD:

Publikace

  Konference, zahraniční stáže:

  Účast na konferencích:

  Lah, J. Multicultural Heritage in a New Nation-State – Case of Croatian Tourism. Intercultural Horizons 5th annual conference: Identities, Relationships and Languages in Migration (Cagliari, Itálie, 25. – 27. 9. 2015).

  Lah, J. Cultural Heritage in Croatian Tourist Promotion: An Analysis of Croatian Tourist Board Websites. SIEF2015 – Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century (Záhřeb, Chorvatsko, 22. – 24. 6. 2015).

  Lah, J. Representation of cultural heritage on Croatian tourist websites. 3rd LINEE+ Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time (Dubrovnik, Chorvatsko, 28. – 30. 4. 2014).

  Lah, J. Cultural Heritage and Symbolic Borders on a Croatian Island – The Falkuša of Vis. 3rd Island Dynamics Conference with Performing Island Identities (Famagusta, Severní Kypr, 15. – 18. 5. 2013).

  Lah, J., Ivekovic-Martinis, A. Multilingual Terminology in Social Sciences and Humanities. 2nd LINEE+ Conference: Multilingualism in the Public Sphere (Dubrovnik, Chorvatsko, 4. – 6. 5. 2012).

  Lah, J., Zonn, L. Crossing to the Imaginary: Bildungsroman, Mobility, and Into the Wild. First ASSE International Conference on British and American Studies (Vlorä, Albánie, 11. – 13. 6. 2011).

  Pobyty v zahraničí:

  Únor 2013 – Ironbridge International Institute for Cultural Heritage, University of Birmingham, Spojené království

  Další aktivity:

  Závěrečné práce