Rozvrh

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH ZS 2018/19:

ROZVRH 2018-2019 ZS VII

Pozor, v rozvrhu ještě může docházet k dílčím změnám!

Upozorňujeme studenty navazujícího magisterského studia, že tyto kurzy se budou konat v LS 2018:

  • Nacionalismus a národně formativní procesy v jihovýchodní Evropě (AJS5000077)
  • Metody literární vědy

Některé předměty magisterského studia se mohou konat pouze jednou za 2 roky a tudíž studentům doporučujeme, aby si tyto předměty zapsali již letos. Jedná se o tyto předměty:

  • AJS5000079 Folklor jihovýchodní Evropy, J. Otčenášek
  • AJS5000050 Jihovýchodní Evropa a české země, J. Pelikán
    AJS5000117 Vybrané problémy historiografie JV Evropy, J. Pelikán
  • OSNOVY studia, SYLABY a ANOTACE kursů jsou k dispozici v Studijním informačním systému.

Předmět Metodolegie obecné lingvistiky – vyučující dr. J. Januška (KSES)  se bude konat v ZS 2018/19 !!!

Úvod > Studium > Rozvrh