Interní badatelny pro studenty KJBS

Knihovna Katedry jihoslovanských a balkanistických studií byla zahrnuta do Knihovny Jana Palacha na FF UK (v suterénu Hlavní budovy):

http://www.ff.cuni.cz/FF-23.html

Zájemcům z řad studentů a pedagogů KJBS jsou k dispozici interní balkanistická badatelny a to výhradně k prezenční konzultaci. Zájemci nechť kontaktují dr. J. Otčenáška.

Detaily viz KJBS-interní-badatelna.

 

Dále se v místnosti 309a nachází badatelna albanistiky určená k prezenční konzultaci materiálů z fondu ve kterém nechybí jak odborné publikace o albánštině, tak také nejnovější albánská próza. Část fondu pochází z pozůstalosti lingvisty doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc., další z daru albánské Akademie věd. Její návštěvu v AR 2022/23 je třeba domluvit s Jakubem Třešňákem skrz email tresnakja@ff.cuni.cz, přičemž možný čas návštěvy je buď 9:10 – 10:50 v PO nebo 14:10 – 16:30 PÁ.

 

 

Úvod > O katedře > Interní badatelny pro studenty KJBS