Interní badatelny pro studenty KJBS

Knihovna Katedry jihoslovanských a balkanistických studií byla zahrnuta do Knihovny Jana Palacha na FF UK (v suterénu Hlavní budovy):

http://www.ff.cuni.cz/FF-23.html

Zájemcům z řad studentů a pedagogů KJBS jsou k dispozici interní balkanistická badatelny a to výhradně k prezenční konzultaci. Zájemci nechť kontaktují vedocuího katedry dr. J. Otčenáška.

Detaily viz KJBS-interní-badatelna.

 

Dále se v místnosti 309a nachází badatelna albanistiky určená k prezenční konzultaci materiálů z fondu ve kterém nechybí jak odborné publikace o albánštině, tak také nejnovější albánská próza. Část fondu pochází z pozůstalosti lingvisty doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc. Její návštěvu je třeba domluvit v předstihu mailem s dr. O. Backus Borshi.

 

Úvod > O katedře > Interní badatelny pro studenty KJBS